Belasting op je tweede verblijf in het buitenland

Belasting op je tweede verblijf in het buitenland - Vreemd gaan - 2HB

Als je een tweede verblijf in het buitenland koopt, kan je belast worden in het desbetreffende land maar je dient er wel rekening mee te houden dat ieder land zijn eigen vastgoedbelastingen heeft en dit geen uniform gegeven is. 

Gezien je als Belgisch burger je ‘wereldwijd inkomen’ dient op te geven kan het gebeuren dat je ook in België hierop belastingen dient te betalen.  

België heeft echter met een aantal landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten hetgeen betekent dat je veelal in het land waar het onroerend goed gelegen is, belastingen zult betalen en dat er in België geen belastingen geheven zal worden.

Zelfs als er een dubbelbelastingverdrag is (en je met andere woorden hier geen belastingen betaalt op je onroerend goed), zal dat onroerend goed mogelijk toch bepaalde gevolgen hebben op het totale belastingsbedrag dat je dient te betalen. Je moet namelijk rekening houden met het zogenaamde progressievoorbehoud waardoor je ten gevolge van een eigendom in het buitenland mogelijk in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Om de belastingen in België te bepalen, krijgt je buitenlands vastgoed (tweede verblijf) een ‘Belgisch ‘kadastraal inkomen toegekend zoals we reeds beschreven in ons artikel ‘Het buitenlands KI’ van 13 april 2023.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: vakantieweb.be | Afbeelding van Andrzej via Pixabay.