Aandachtspunten bij de huizenjacht

Aandachtspunten bij de huizenjacht - Tips & Tricks - 2HB

Als u na een lange zoektocht het tweede verblijf van uw dromen hebt gevonden dan is het toch aangewezen om één en ander te (laten) controleren vooraleer u de eigenlijke verkoopovereenkomst ondertekent.  

Met het oog op eventuele uitbreidingsmogelijkheden is het trouwens aangewezen om het pand te bekijken met een specialist. Een architect of aannemer kan u bijvoorbeeld op bepaalde onvolkomenheden wijzen waar uzelf als niet-specialist geen oog voor hebt. Indien u er toch voor kiest om de volledige verkoop van A tot Z zelf af te handelen dan houdt u best de volgende aandachtspunten in het achterhoofd.

Budget

Alvorens u uw spaargeld in een tweede verblijf investeert, gaat u best na of de prijs die de verkoper vraagt wel realistisch is. Dat kan u bijvoorbeeld doen door de prijs van het pand te vergelijken met gelijkaardige woningen in de buurt, of door simpelweg eens met de buren te gaan praten. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de gemiddelde kostprijs van de woningen in de buurt en zijn daarnaast tevens in staat om u meer algemene informatie over de buurt te verschaffen. Indien u na zo’n bevraging nog steeds met een hoop onbeantwoorde vragen achterblijft, kan u de kwestie ook nog eens voorleggen aan iemand die vertrouwd is met de immobiliënsector, een makelaar of een vastgoedexpert.

Vergeet ook niet te controleren of u in aanmerking komt voor een renovatie- en/of aanpassingspremie vooraleer u de eigenlijke verkoopovereenkomst ondertekent. Dergelijke premies kunnen u namelijk een hoop kosten besparen. Zorg er ook voor dat u weet hoe hoog het kadastraal inkomen (KI) van het pand is.

Toestand

De staat van het pand is meestal de meest doorslaggevende factor in de beslissing tot aankoop naast de prijs.  Als kandidaat-koper heeft u het recht om het pand tot in de puntjes te analyseren. U neemt dat recht dan ook best ter harte en neemt daarvoor uw tijd. Ga eens op zolder kijken, bekijk de dakpannen, controleer of de ramen goed sluiten, of er voldoende daglicht doorkomt en of deze  beschutting bieden tegen inkijk, etc.  In het bijzonder verdienen vochtproblemen speciale aandacht. Hier en daar is een kleine vochtvlek uiteraard geen ramp, maar het mag absoluut geen extreme vormen aannemen. De meeste vochtplekken beginnen in de kelder. Sommige verkopers gaan een dergelijk lek proberen te maskeren met een verflaag, tapijt of een tactisch geplaatst meubelstuk. Stel dus vragen wanneer u merkt dat het plafond in één bepaalde kamer van een verse verflaag werd voorzien.

Onderwerp het pand ook aan enkele kleinschalige tests inzake akoestiek want u wilt hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte gesteld worden van alles wat uw buren met elkaar delen. Wat geldt voor de akoestische prestaties geldt ook voor het thermische aspect. U dient er op voorhand achter te komen hoeveel u precies zal moeten investeren om te vermijden dat de energiekosten de pan uit swingen. Vraag naar het energieprestatiecertificaat dat weergeeft hoe energiezuinig of -verslindend de woning is. De verkoper zou dat zonder problemen moeten kunnen voorleggen.

Oriëntatie

De ligging van het pand (tweede verblijf) is een belangrijk gegeven vooraleer u zich aan het officiële papierwerk zet ook naar de toekomstige waarde toe. Om te bepalen of het tweede verblijf al dan niet gunstig gelegen is, dient u simpelweg een antwoord te formuleren op enkele algemene vragen.

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om weten of de buurt voldoende uitgerust is met algemene voorzieningen. Hoeveel afstand dient u af te leggen voordat u een winkel, bakker, school en/of ziekenhuis tegenkomt? Hoe zit het met de mobiliteit? Is er een carpoolparking, bushalte en/of station aanwezig? Indien dat niet het geval is, houdt u best in het achterhoofd dat u voor al het genoemde een beroep zal moeten doen op uw eigen wagen. Een handige tool hiervoor is het bepalen van de Mobiscore.

Wees ook aandachtig voor eventuele geluids- en geurhinder of luchtverontreiniging, want daar kan u achteraf nog maar weinig aan veranderen.

Technisch

Een belangrijke bron van ergernis bij oudere panden zijn de technische voorzieningen zoals de  elektriciteit, het sanitair, de verwarming en andere elektrische voorzieningen. Als deze al meer dan  twintig jaar oud zijn dan kan u best voor de zekerheid alles meteen vervangen en/of vernieuwen. Wanneer u bijvoorbeeld plannen uittekent om een  nieuwe vloer aan te leggen, of andere soortgelijke verbouwingswerken uitvoert, is het beter om tegelijkertijd de onderliggende leidingen te vervangen. Zo voorkomt u dat u de nieuw aangelegde vloer over een paar jaar zou moeten openbreken. Bovendien is het  ook een stuk goedkoper en efficiënter om alles in één keer te doen.

Wanneer u de staat van de elektrische toestellen controleert, inspecteer dan ook zeker eventuele inbouwapparaten. Een ingebouwde koelkast, oven of magnetron zijn natuurlijk alleen mooi meegenomen als ze nog naar behoren werken. Verlies ook zeker het rendement van de boiler en de CV-ketel niet uit het oog. Sommige van deze oude toestellen halen zo’n laag rendement dat het haast zonde is om ze nog te gebruiken tot ze hun laatste snik geven. Door het hogere rendement van een nieuwe ketel heeft u een dergelijke aankoop  vaak vrij snel terugverdiend. In het geval dat het pand verwarmd wordt met stookolie dan gaat u best na of de stookolietank geen tekenen van slijtage en/of lekken vertoont. Want als u met een lek zit en u een nieuwe stookolietank moet plaatsen resulteert dat snel in een bijkomende kost, die bovendien hoog kan oplopen.

Vergunningen

Ten slotte is het van een niet te onderschatten belang dat u de administratieve en juridische aspecten niet over het hoofd ziet. Vergeet bijvoorbeeld niet te controleren of de woning wel volledig vergund is. Als de vorige eigenaar bijvoorbeeld een bijbouw gerealiseerd heeft zonder stedelijke vergunning, riskeert u als nieuwe eigenaar dat u bij eventuele vergunningsproblemen dat deel op eigen kosten moet laten afbreken. De vorige eigenaar blijft dan buiten schot. Ga ook na hoe het zit met de stedenbouwkundige voorschriften en andere technische beperkingen. Bekijk ook de stedenbouwkundige bestemming van de gronden in de directe omgeving.

Als u toekomstige uitbreidingsplannen heeft dan is het geen slecht idee om op voorhand te controleren of eventuele uitbreidingsplannen effectief realiseerbaar zijn, zowel stedenbouwkundig als wat de technische beperkingen van het terrein en/of de woning betreft.

Meer tips kan u ook vinden in het artikel “Een vakantiewoning kopen in België”.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: HLN.be