Kwaliteitsonderzoek met behulp van de Mobiscore

Mobiscore - Immo - 2HB

‘Jouw Mobiscore’ berekent via verschillende parameters welke algemene voorzieningen reeds in de nabije omgeving van uw beoogde woning (tweede verblijf) te vinden zijn. U kan dus, alvorens u een afspraak maakt om het eigenlijke pand en de omgeving te bezichtigen, zelf al eens nagaan hoe het leven in en rond uw toekomstige woning eruit zal zien. De tool is er niet uitsluitend voor kandidaat-kopers maar ook voor immobiliënkantoren. Zij kunnen deze namelijk integreren in de pandzoekertjes die op hun website of via andere kanalen, zoals 2HB.immo, te koop worden aangeboden.  Op deze manier weten alle betrokken partijen meteen waar zij aan toe zijn.

Kandidaat-kopers, met name gezinnen, hechten veel belang aan persoonlijke en onderling heel uiteenlopende criteria. Zo hecht men vooral belang aan de algemene veiligheid en privacy. Ook de aanwezigheid van een groene omgeving, niet enkel in de vorm van een terras of tuin en de gemiddelde luchtkwaliteit kan al dan niet doorslaggevend zijn. Factoren inzake mobiliteit, waaronder de nabijheid van een station, bereikbaarheid met openbaar vervoer en parkeergelegenheid, zijn ook van een niet te onderschatten belang.

Bovendien hebben recente studies aangewezen dat sommige jongere kandidaat-kopers zelfs het aantal uren zonlicht en het aantal onweers- en sneeuwdagen in een regio of gemeente nakijken alvorens zij een afspraak maken om het desbetreffende pand te bezichtigen.


De Mobiscore kan aan de hand van relevante informatie over de woonomgeving en beschrijvingen van enkele mobiliteitsopties dus als een soort checklist gebruikt worden.  Op deze manier kan men nagaan in hoeverre de beoogde woonst al dan niet aan bovenstaande voorzieningen voldoet. Het is de bedoeling om met Mobiscore een uniforme tool voor heel Vlaanderen te presenteren en de bereikbaarheid van voorzieningen op een duurzame manier (te voet of met de fiets) inzichtelijker te maken.

Herlees hier de integrale artikels over de Mobiscore.

Check hier de Mobiscore van uw tweede verblijf​


Bron: bouwenenwonen.net / cibweb.be