Een investering in vastgoed als huuropbrengst

Investeren in vastgoed als huuropbrengst - Rendement - 2HB

De Belgische vastgoedmarkt wordt anno 2021 niet meer enkel vormgegeven door reguliere vastgoedtypes als appartementen, huizen en (buitenlandse) vakantieverblijven.

Het wordt ook gekenmerkt door assistentiewoningen, garage(boxen), studentenkoten en innovatieve tendensen als tiny houses, colivings en wooncoöperaties, zoals reeds werd aangegeven in het artikel ‘Coliving en wooncoöperaties stellen creatieve visie op woningmarkt voorop’ van 28 november 2021.

Een belegging in vastgoed is hoe dan ook verbonden aan de individuele (financiële) situatie van de investeerder. Een investering in vastgoed is namelijk een ‘actieve’ belegging, wat concreet betekent dat wanneer een reeds bestaand(e) woning of appartement veroudert, er automatisch en op regelmatige basis al dan niet voorziene bijkomende kosten optreden.

Als verhuurder dient met dus steeds de nodige inspanningen te doen om diens eigendom te allen tijd up-to-date te houden, niet enkel om aan de op dat moment geldende reglementeringen te voldoen, maar ook om vlot een nieuwe huurder te kunnen vinden in geval van leegstand.

Het is echter niet onbelangrijk om hierbij te vermelden dat het uiteindelijke rendement nauw verbonden is aan de huurder zelf. Veel kopers van vastgoed gebruiken immers de huuropbrengsten (gedeeltelijk) voor het terugbetalen van hun woonkrediet, en dan is er extra voorzichtigheid geboden.

Indien u zelf moeilijkheden ondervindt om de juiste huurder te vinden, kan het handig zijn om een vastgoedkantoor en/of projectmakelaar in te schakelen. Hoewel hun diensten niet gratis zijn, kunnen deze partijen beroep doen op hun professionele kennis en wordt er u ook meteen een groot deel van de huuradministratie uit handen genomen.

Vervolgens dienen investeerders op voorhand goed na te denken over welke vastgoedbelegging het meest geschikt is voor hun specifieke situatie. Beginnende investeerders starten per definitie best met kleinere bedragen, wat resulteert in beleggingen in kleinere vormen van vastgoed als studio’s, kleine appartementen en/of garageboxen.

Investeerders die reeds over een grote(re) kapitaalkracht beschikken kunnen echter meteen in grote gezinswoningen en/of appartementen, (nieuwbouw)projecten en/of tweede verblijven investeren.

Ongeacht het gekozen type blijft ook en vooral de ligging uiteraard een cruciale factor inzake het beoogde rendement. Door de lage rente heeft er op sommige plaatsen immers een heuse wildgroei van vastgoedprojecten plaatsgevonden, wat in het slechtste scenario tot alsmaar oplopende leegstand kan leiden.

Om als investeerders een realistisch beeld te verkrijgen over welke locaties op een zeker moment gunstig zijn, kan een bezoek aan een lokaal vastgoedkantoor en/of een gesprek met de lokale buurtbewoners verhelderend zijn. Zij hebben immers een concreet en nuchter beeld over de vastgoedactiviteit in de buurt.

Als investeerder doet u er dan ook goed aan om een zicht te krijgen op de bestaande leegstand in de buurt van uw mogelijke investeringsproject. Daarnaast is het aangeraden om na te gaan hoe lang het ongeveer duurt vooraleer de bordjes met ‘te huur’ worden weggehaald en om in te schatten in hoeverre het daadwerkelijk nieuwe huurders zijn die hun intrek in het desbetreffende pand nemen.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: zimmo.be