Coliving en wooncoöperaties stellen creatieve visie op woningmarkt voorop

Coliving en wooncoöperaties - Innovatief - 2HB

In verschillende internationale grootsteden en andere metropolen is grootschalige coliving reeds een bekend en ingeburgerd gegeven.

Ook in België wint deze vernieuwende woontrend steeds meer aan populariteit, zoals reeds werd beschreven in het artikel ‘Coliving verovert stilaan Belgische vastgoedmarkt’ van 5 augustus jl.

Coliving blijkt dus in België een manier van leven en wonen te zijn die een grote groep mensen aanspreekt. Binnen het concept van coliving worden individuele leef- en/of werkruimtes gecombineerd met gemeenschappelijke ruimtes binnen éénzelfde gebouw.

De gedeelde ruimtes dragen uiteraard voor een groot deel bij aan de gemeenschapsvorming binnen het desbetreffende gebouw, wat ook meteen één van de voorname pijlers is binnen het concept van coliving. Geïnteresseerde partijen in coliving dienen met andere woorden een zekere openheid te hebben voor een woonvorm waar er actief met andere mensen wordt samengeleefd.

Colivings komen in België veelal voor in steden als Brussel, waar veel jongeren wonen en/of nog studeren. Zij willen het zelfstandig wonen immers combineren met het gemeenschapsgevoel dat ze kennen uit hun studentenperiode.

De meeste colivingprojecten in België zijn nog relatief kleinschalig, en dat is ook hetgeen dat coliving net zo aantrekkelijk maakt. Wanneer het bewonersaantal binnen een coliving (te) groot is, leidt dit automatisch tot meer anonimiteit waardoor het gewenste gemeenschapsgevoel er veel beperkter is.

Ondanks dat coliving vooral gebruikelijk is bij jongeren, zijn er ook soortgelijke projecten die zich op een heel andere leeftijdscategorie richten.


(Foto: ©ARC - Een oud onderwijsgebouw werd een hippe coliving met 232 woonunits en aantrekkelijke gemeenschappelijke ruimten)

Zo is de stad Antwerpen begin november gestart met de renovatie- en herinrichtingswerken aan het kasteel van Boekenberg in het gelijknamige park in Deurne. Het voormalige Hof van plaisantie in rococostijl krijgt namelijk een nieuwe bestemming.

Er zullen negen private wooneenheden worden geannexeerd met enkele gedeelde ruimtes, waaronder gastenkamers en gemeenschappelijke keukens en eetruimtes.

Met dit project wil de stad zich specifiek richten op mensen binnen de leeftijdscategorie van 50 tot 80-plussers. Zodoende tracht men om de kracht van de plek te combineren met de kracht van de groep zelf, om zo te komen tot zorgvertraging en er dus finaal voor te zorgen dat ouderen minder snel in een woonzorgcentrum terechtkomen.

De bewoners worden echter geen eigenaars, maar verwerven een recht van erfpacht. Bij het beëindigen van het erfpachtrecht krijgen de bewoners hun inleg evenwel terugbetaald. De meerwaarde blijft hoe dan ook binnen het project en wordt onder meer ingezet voor het onderhoud van het gebouw en om het wonen voor toekomstige bewoners eveneens betaalbaar te houden.

Hoewel dergelijke projecten rond coliving, in eender welke vorm, momenteel vooral in grote steden in België van toepassing zijn, merken vastgoedexperts op dat dergelijke innovatieve woonvormen ook in kleinere steden een meerwaarde kunnen zijn.

Terwijl de Belgische vastgoedmarkt anno 2021 reeds een heel uitgebreid aanbod omvat, hebben investeerders weinig keuze over de manier hoe zij die markt betreden. Men heeft immers enkel de kans om een woning te kopen of te huren.  

Verschillende vastgoedexperts pleiten dan ook voor meer hybride modellen in de vorm van wooncoöperaties, die de voordelen van huur en koop combineren, zijnde woonzekerheid, flexibiliteit, ontzorging en kapitaalopbouw.

Binnen een wooncoöperatie investeert men in aandelen van coöperatieve vennootschappen die de eigenaar zijn van één of meerdere vormen van vastgoed. Deze aandelen geven investeerders het recht om een woning te huren van dezelfde coöperatie.

Wanneer u als investeerder uit de coöperatie stapt krijgt u uw eigen inbreng, tevens verhoogd met een beperkt rendement en meerwaarde, terug. Al doende creëert u de mogelijkheid om aan kapitaalopbouw te doen, wat bij huren immers niet mogelijk is.

Herlees hier het originele, integrale artikel.

Bron: trends.knack.be