Veranderingen op de vastgoedmarkt in 2022

Veranderingen op de vastgoedmarkt in 2022 - Immo - 2HB

Om te beginnen vormt vanaf dit jaar de geschatte waarde van de woning, voordien de aankoopprijs, het uitgangspunt wanneer u geld leent bij een bank om uw tweede verblijf te bekostigen. Iedere bank biedt echter een andere formule aan, gaande van een eerste schatting op afstand tot statistische modellen, alsook expertbezoeken ter plaatse.

Het is dan ook aangeraden om u op voorhand goed te informeren en op basis van deze informatie te beslissen welke bank voor uw persoonlijke situatie het voordeligst is.

Daarnaast verandert ook de manier waarop de registratiebelasting bij de aankoop van vastgoed in Vlaanderen berekend wordt. Indien de aankoop betrekking heeft op een eerste woning, dalen de registratierechten van 6% naar 3%. De registratierechten voor bouwgronden, investeringspanden en tweede verblijven stijgen dan weer van 10% naar 12%.

Wanneer u echter in een verouderde woning investeert en u zich engageert om deze binnen een periode van vijf jaar te renoveren tot energiepeil 60 (d.w.z. de A-categorie binnen het energieprestatiecertificaat) dient u zelfs maar 1% registratierechten te betalen.

Vanaf 1 juli 2022 wordt het tevens mogelijk om via een online loket, zijnde MijnVerbouwPremie, eventuele premies aan te vragen voor zowel renovatiewerken als het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Sedert 2016 krijgen Belgen die een energiezuinige nieuwbouw plaatsen reeds een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing. Voor nieuwbouwprojecten die voor de jaarwisseling werden aangevraagd verandert er dan ook niets. Als u dit jaar echter een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw wil indienen en nog in aanmerking wenst te komen voor bovenstaande korting worden de limieten een pak strenger.

Om een korting van 50% te genieten, mag het E-peil van de toekomstige nieuwbouw vanaf dit jaar namelijk maximum 20 bedragen. Om van een volledige vrijstelling te bekomen, mag het E-peil maximum 10 zijn.

Alle woningen die vanaf 1 januari 2022 in België verkocht worden dienen hoe dan ook aan de vereiste minimumwaarden van het huidige EPC-label te voldoen.

Ook de manier waarop eigenaars van een tweede huis in het buitenland belast worden verandert vanaf dit jaar, zoals reeds werd aangegeven in het artikel ‘Nieuw belastingsysteem voor eigenaars van vastgoed in het buitenland’ van 29 augustus 2021. 

Buitenlands vastgoed wordt vanaf dit jaar namelijk op dezelfde manier belast als vastgoed in België, zijnde op basis van het kadastraal inkomen. Voordien was de belasting op een tweede huis in het buitenland gebaseerd op de werkelijke huurinkomsten of op de fictieve huurwaarde indien u er als eigenaar zelf gebruik van maakte.

Het is echter niet onbelangrijk om te vermelden dat u nog steeds op de werkelijke huurinkomsten belast wordt indien u uw tweede huis in het buiteland verhuurt aan een vennootschap of aan een particulier die het pand voor professionele doeleinden gebruikt. Bovendien heeft België veel dubbelbelastingverdragen met populaire vakantielanden, waardoor u alsnog van een vrijstelling kan  genieten.

Voorts mag u vanaf 2022 geen nieuwe stookolieketel meer plaatsen indien de straat waarin u woont reeds is aangesloten op het aardgasnet. Volgens de huidige regulering omtrent het plaatsen van nieuwbouw en/of het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden is het zelfs verboden om een dergelijke ketel te plaatsen, zelfs wanneer er geen aansluiting op het aardgasnet aanwezig is.

Tot slot komt er in de loop van dit jaar een verplichting van het asbestattest aan voor woningen die voor 2001 gebouwd werden. Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan is momenteel nog niet duidelijk.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: zimmo.be