Nieuw belastingsysteem voor eigenaars van vastgoed in het buitenland

Nieuw belastingsysteem voor eigenaars van vastgoed in het buitenland - Vreemd Gaan - 2HB

Na herhaaldelijke terechtwijzingen van het Europees Hof van Justitie zal de manier waarop Belgische eigenaars van een tweede huis in het buitenland belast worden vanaf volgend jaar veranderen.

Het vernieuwde belastingsysteem komt voort uit de ongelijke fiscale behandeling van vastgoed in België, die hier gebaseerd is op het kadastraal inkomen, terwijl een tweede huis in het buitenland op basis van (huur)waarde wordt belast.

Om dit gegeven tegen te gaan zal vanaf volgend jaar ook buitenlands vastgoed op basis van een kadastraal inkomen (KI) belast worden.

Het kadastraal inkomen is per definitie geen reëel maar eerder een fictief inkomen en wordt berekend via het gemiddelde normale huurinkomen op éénzelfde referentietijdstip, wat nog steeds 1 januari 1975 is.

De fiscus reconstrueert de verkoopwaarde van 1975 op basis van de actuele verkoopwaarde; dat is de prijs die onder normale marktomstandigheden kan worden bekomen bij een vrijwillige verkoop, exclusief de bijkomende kosten zoals belastingen.

Als eigenaar van een tweede huis in het buitenland bent u vrij om de actuele normale verkoopwaarde zelf in te schatten. Voor ingewikkelde gevallen is het echter aangeraden om beroep te doen op een deskundige.

Momenteel zet de fiscus, specifiek de administratie Opmetingen en Waarderingen, de eerste stappen richting het bepalen van het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed.

Zo werden er afgelopen maand zo’n 170.000 formulieren verstuurd naar eigenaars van buitenlands vastgoed. Eigenaars van een tweede huis in het buitenland zijn immers reeds lange tijd verplicht om een kadastraal inkomen in hun jaarlijkse belastingaangifte in te vullen.

Indien u uw eBox, de elektronische mailbox van de overheid, reeds activeerde zal u daar het digitale formulier kunnen terugvinden. Als u geen gebruik maakt van eBox wordt er een papieren versie via de post verstuurd.

Wanneer u sedert vorig jaar de eigenaar van een tweede huis in het buitenland bent en u dus voor het eerste uw belastingaangifte dient aan te geven, zal u omstreeks september/oktober het vereiste formulier ontvangen.

De belastingaangifte kan online ingediend worden via MyMinfin en dient uiterlijk op 31 december 2021 in orde te zijn. Indien u ondanks bovenstaand gegeven toch geen formulier ontvangt wordt er verwacht dat u spontaan een aangifte doet. Alle Belgen die een zakelijk recht hebben op vastgoed buiten de Belgische landsgrenzen dienen een aangifte te doen.

Daarnaast is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de belastingaangifte een individueel proces is. Concreet bekent dit dat als u samen met uw partner gemeenschappelijke eigenaars van een pand bent, u allebei een belastingaangifte dient in te dienen. Wanneer u meerdere eigendommen in het buitenland hebt betekent dit dan weer dat u voor elk pand een aparte aangifte moet indienen.

Het aangifteformulier bestaat uit vier delen. Ten eerste dient u de algemene informatie over het pand, zoals het type vastgoedgoed en de adresgegevens, te vermelden.

Vervolgens dient u informatie te verschaffen over uw eigen aandeel binnen het eigendom. Als u samen met uw partner een buitenlands vastgoed bezit en gehuwd bent zonder een huwelijkscontract, dient u beide ‘1/2’ in te vullen in uw eigen aangifte. In datzelfde vak dient u voorts aan te vinken of u het vastgoed voor of na 1 januari 2021 hebt verworven.

Als eigenaar van een tweede huis in het buitenland wordt u met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van zodra het kadastraal inkomen van uw pand is bepaald. Indien er enige bezwaren en/of onduidelijkheden zijn heeft u twee maanden de tijd om dit aan te geven.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: tijd.be