Vastgoedexperts pleiten voor meer bijstand aan startende investeerders

Vastgoedexperts pleiten voor meer bijstand aan startende investeerders - Immo - 2HB

In België werden er afgelopen jaar voor zo’n 33,5 miljard euro aan hypothecaire leningen afgesloten. Hoewel dat cijfer 20% lager ligt dan in 2019, ligt het maar 1% lager dan in 2018, wat erop wijst dat er op de vastgoedmarkt nog steeds een zekere inhaalbeweging na de voorbije lockdowns aan de gang is.

Voorts waren 25% van deze toegekende woonkredieten in 2020, net zoals in 2018, bestemd voor de aankoop van een tweede verblijf, zoals reeds werd aangegeven in het artikel ‘Hypothecaire leningen stijgen evenredig met vastgoedprijzen’ van 21 juli jl.

Vastgoedexperts wijten de afgenomen interesse in een tweede verblijf in 2019 aan het aangekondigde einde van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus. Hierdoor gingen Belgen immers massaal in een eerste woning investeren om zo nog alsnog een woonbonus te kunnen bemachtigen.

De woonbonus bracht namelijk een belastingvermindering op gedurende de overeengekomen looptermijn van een afgesloten lening.

De verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning tot 6% in 2020, vergeleken met 10% voor andere woningen, weegt vooralsnog niet op tegen het verlies van dat fiscale voordeel.

Vastgoedexperts merken voorts op dat het voornaamste deel van de investeerders in de vastgoedsector uit oudere kopers bestaat.

Oudere kopers beschikken immers over veel meer eigen kapitaal en drijven de vastgoedprijzen bijgevolg omhoog. De grootste groep investeerders bestaat namelijk uit 40-plussers, die zelf een gemiddeld bedrag van €155.949,- kunnen neerleggen.

De gemiddelde eigen inbreng van de investerende 30-plussers ligt rond de €108.880,-.

Vastgoedexperts stellen dan ook dat steeds minder jongeren erin slagen om (zelf) een pand te bekostigen. Uit een recente studie is immers gebleken dat het aandeel van jonge mensen tot 35 jaar met een eigen woning gezakt is van 61% in 2011 tot 41% in 2021.

Momenteel zijn er dan ook verschillende voorstellen die pleiten om startende investeerders tot meer dan 90% van het eigenlijke aankoopbedrag te laten lenen, zonder geconfronteerd te worden met een hogere interestvoet.

Tot slot zijn er verschillende vastgoedexperts die opteren voor een verdere verlaging van de verkooprechten voor starterswoningen, alsook voor hogere verkooprechten voor tweede verblijven.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: moneytalk.knack.be