De kosten bij een tweede verblijf

De kosten bij een tweede verblijf - Financieel - 2HB

Steeds meer Belgen investeren hun spaargeld in vastgoed, zoals in een vakantiehuiwoning.

Met onderstaande kosten dient u alvast rekening te houden bij de aankoop ervan in België.

Aankoopkosten
Bij de aankoop van een tweede (en volgende) woning moet u registratierechten en notariskosten betalen.  In Vlaanderen is dit 10%, in Brussel en Wallonië 12,5%. Op deze registratiekosten heeft u geen recht op verminderingen en voordelen die gelden voorbij een gezinswoning (aankoop eerste woning). Naast de registratierechten dient u ook het ereloon van de notaris af te rekenen alsook een aantal administratieve kosten (gemiddeld 3 à 5 % van het aankoopbedrag). In ons artikel “Uw tweede artikel aangeven” van afgelopen week gingen we hier reeds dieper op in.

Jaarlijkse belastingen
Het kadastraal inkomen (KI) van uw tweede verblijf dient u in te vullen op de jaarlijkse belastingbrief. De fiscus indexeert dit bedrag en verhoogt het met 40% om uw belastbare inkomen te berekenen, het verhoogd KI. Hierop betaalt u, afhankelijk van uw financiële situatie, 40 à 45% belasting.
Elk jaar betaalt u ook onroerende voorheffing op uw vakantiewoning en eventuele lokale belastingen zoals huisvuilbelasting, taks tweede verblijf,… ).

Eigenaarskosten
Een eigen woning, maar ook de tweede, brengt steeds een aantal vaste eigenaarskosten met zich mee: brandverzekering, onderhoudskosten, internet, elektriciteit… Bij een appartement komen er ook de gemeenschappelijke kosten bij zoals o.a. het onderhoud van de lift of de gemeenschappelijke delen. Als u een huis heeft in een vakantiepark dienen er ook parkkosten te worden betaald.

Erf- of schenkbelasting
Als u kinderen heeft, dient u de erf- of schenkbelasting niet uit het oog te verliezen want die zullen door hun betaald moeten worden wanneer ze de woning overnemen. Om deze belasting te verlichten, kan een tweede verblijf gesplitst aangekocht worden. Concreet betekent dit dat het vruchtgebruik op naam van de ouders staat en de blote eigendom meteen op naam van de kinderen staat. Bij overlijden van de ouders worden de kinderen dan de volledige eigenaars, zonder erfbelasting te moeten betalen.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : secondhome-expo.be