Belgische frietkotcultuur gaat voor internationale erkenning

Belgische frietkotcultuur - Culinair - 2HB

Om de twee jaar mag België een kandidaat naar voor schuiven voor een Unesco-erkenning als ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’.

Omdat het Belgisch grondgebied drie verschillende gewesten en gemeenschappen omvat, is er een regeling getroffen waarin ieder afwisselend aan beurt komt.

In 2022 is de beurt aan Vlaanderen om een kandidatuur in te dienen. In Vlaanderen wil men graag de  ‘frietkotcultuur’ naar voren schuiven aangezien het ondertussen een vast gegeven in ons leven geworden is en deze, naast de biercultuur, als enige in alle gewesten en gemeenschappen erkend wordt en zo haast een symbool voor verbondenheid geworden is.

De Belgische frietkotcultuur werd in 2014 reeds opgenomen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, in 2016 volgde de erkenning door de Franse Gemeenschap en in 2017 de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoewel een dergelijke erkenning aanvankelijk geen financiële voordelen met zich mee brengt, kenden een aantal Belgische erkende producten en sectoren in het verleden al een aanzienlijke omzetverhoging.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: weekend.knack.be