Druktebarometer garandeert veiligheid op het strand

Druktebarometer - Toerisme - 2HB

De Belgische kustgemeentes hebben de nodige voorbereidende werken getroffen om alles vlot en veilig te laten verlopen.

De kust is klaar voor de zomer, alsook om de verschillende (dag)toeristen, vakantiegangers en tweede verblijvers op te vangen.

Om die grote stroom aan bezoekers toch in goede banen te kunnen leiden heeft Westtoer, het toerismebureau van de provincie, het concept van de druktebarometer bedacht. Bezoekers kunnen het monitoringssysteem, dat vergelijkbaar is met een soort livestream, bekijken om na te gaan hoe druk het in een bepaalde kustgemeente is.

Net zoals in het buitenland wordt er aan de kust met een bepaalde kleurencode gewerkt. De kust wordt opgedeeld in zestig zones en elke zone krijgt een kleur. De verschillende kleuren, gaande van donkergroen tot oranje, geven aan hoe druk het in een bepaalde regio is. Donkergroen staat voor rustig, lichtgroen voor gezellig, geel voor druk en oranje voor zeer druk.

Westtoer koos er bewust voor om geen ‘code rood’ in hun systeem op te nemen, omdat deze vaak een negatieve connotatie met zich mee brengt en men de kustbezoekers zeker niet wil afschrikken.  

‘Bij code oranje moeten bezoekers denken: ik zoek beter een ander strand.’

Check hier de druktebarometer aan de kust.
               
Het systeem wordt telkens opgebouwd met behulp van de smartphonegegevens. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt op basis van online bevragingen, weerinfo en historische data. Door alle  informatie die men doorheen de jaren verzameld heeft, kan er grosso modo worden ingeschat hoe druk het op een bepaalde dag zal zijn. Wie de komende dagen een trip naar de kust plant, houdt best regelmatig de website in de gaten. Ook de signalisatieborden op de snelwegen worden ingeschakeld om de informatie van de druktebarometer te verspreiden.

Hoewel het aan de kust zelf in principe dus nooit té druk kan zijn, kunnen er op lokaal niveau wel enkele problemen opduiken. Om ook hier het risico te beperken, gebruikt al 70% van de kustgemeentes sensoren op zeedijken en winkelstraten om toeristen te monitoren.

Indien het in een bepaalde zone dan toch te druk is, worden er verschillende actoren ingeschakeld om de bezoekersstroom naar (een) nabijgelegen zone(s) te verplaatsen. Dat kan door jobstudenten en animators, maar ook door middel van tekstkarren en digitale informatieborden of door de lokale politie. Bovendien maken de verschillende kustgemeentes gebruik van strandcoaches of een plaatselijk zomerteam om de spreiding in de gaten te houden.

Bij Westtoer heeft men duidelijk voldoende aandacht besteed aan de voorbereidende werken; waaronder ook de druktebarometer.

De meeste kustgemeentes hebben hun strand opgedeeld in zones. Dat gebeurt op sommige plaatsen met letters, op andere met symbolen en elders met andere kleurcodes.   Verder werken sommige kustgemeentes met reservaties en andere niet. Enkel op het strand van Oostende dient u effectief een plaatsje te reserveren.   Voor restaurants en overnachtingen is het aan te raden om op voorhand te reserveren. Ook wie wil fietsen of karten, informeert zich best op voorhand.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: standaard.be