Tips om het huurrendement te verhogen

Tips om het huurrendement te verhogen - Rendement - 2HB

De spaarrentes staan vandaag de dag nog steeds historisch laag. Velen zien in vastgoed dan ook de ideale investeringsmogelijkheid om hun spaargeld alsnog te laten renderen.

Binnen de tweede verblijfsmarkt zijn er verschillende manieren om een degelijk rendement te bekomen.

Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw tweede verblijf te verhuren in de periodes dat u er zelf geen gebruik van maakt. Er zijn echter diverse factoren die de opbrengst van de verhuur, al dan niet rechtstreeks, kunnen beïnvloeden.

Om te beginnen kunnen de kosten aan uw opbrengsteigendom in de loop der jaren hoger oplopen dan u oorspronkelijk gedacht had, wat automatisch in een lager rendement resulteert.

Daarnaast loopt u altijd het risico op wanbetaling. Bij het ondertekenen van het huurcontract kan uw huurder misschien een mooie loonfiche voorleggen, maar dat vormt geen garantie voor zijn/haar maandelijkse inkomen. Door onvoorziene omstandigheden als een ontslag of een faillissement bestaat er altijd de kans dat uw huurder financieel in de problemen komt, wat hoe dan ook een impact op uw eigen rendement heeft.

Bovendien bestaat er steeds de mogelijkheid dat eventuele toekomstige overheidsmaatregelen uw rendement zouden kunnen aftoppen; denk bijvoorbeeld aan een herziening van de fiscaliteit.

Een rentestijging, al lijkt dat momenteel onwaarschijnlijk, kan ook een negatief effect op uw rendement kunnen betekenen.

Het is dan ook zaak om geen kansen te laten liggen als u uw rendement kan versterken wanneer de kans zich aandient. De volgende tips zorgen ervoor dat u, ondanks eerder genoemde onzekerheden, uw huurrendement gegarandeerd zal kunnen verhogen.

Zelf verhuren
Er zijn in principe twee opties om de verhuur van uw tweede verblijf te beheren. Ten eerste heeft u de mogelijkheid om de verhuur via een vastgoedmakelaar te regelen. Zij rekenen meestal wel één maand huur aan voor het eigenlijke beheer van de verhuur.

Wanneer u zelf de verhuur beheert, zal uw rendement uiteraard hoger zijn. Dat houdt dan wel in dat u de volledige verhuur en al het bijhorende (papier)werk voor uw eigen rekening neemt. Het voordeel is wél dat u het bedrag, dat u in het eerste geval aan een makelaar zou spenderen, makkelijk kan uitsparen.

Indexeren van de huur
Wanneer huurders hun intrek nemen in uw pand, doen zij dat meestal met de intentie om er even te verblijven. Het huurcontract wordt met andere woorden vaak voor een lange termijn afgesloten. Daarom is het belangrijk dat de huurprijs de stijgende kosten van het levensonderhoud nauw volgt. Indexering betekent dus dat u de huurprijs laat evolueren volgens een vastgelegde formule, die gebaseerd is op een vaste korf van producten:

Nieuwe huurprijs = (oude huurprijs x indexcijfer) / indexcijfer bij aanvang van het huurcontract

In de meeste huurcontracten is er reeds een automatische aanpassing aan de index voorzien. Toch dient u die indexering telkens schriftelijk te vermelden aan uw huurder. Dat kan u maximaal één keer per jaar doen, doorgaans op de verjaardag van het huurcontract. Als het contract bijvoorbeeld op 1 juli 2019 werd afgesloten, dan kun u  de huurprijs een eerste keer indexeren op 1 juli 2020.

Fiscale voordelen
Eigenaars van een verhuurwoning betalen bovenop de indexering een belasting via de onroerende voorheffing en via de personenbelasting. Als uw huurder een natuurlijke persoon is die de woning niet voor een beroepsactiviteit gebruikt, dient u het kadastraal inkomen (KI) van de woning te vermelden op de aangifte. Dat KI wordt vervolgens geïndexeerd, verhoogd met 40% en toegevoegd aan uw eigen belastbare inkomen. Door de kosten van uw lening in te brengen, is het namelijk mogelijk om dat belastbaar inkomen te verlagen.

Eigendom onderhouden
Voor een verzorgd pand kan u natuurlijk een hogere huurprijs vragen dan voor een pand dat enigszins onderkomen is. Het spreekt dus in uw eigen voordeel om vóór het afsluiten van een nieuw huurcontract uw opbrengsteigendom te verfraaien of enkele klusjes uit te voeren. U kan tevens overwegen om het pand zodanig te verbouwen dat u meerdere delen aan meerdere personen kan verhuren.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving
Bij het afsluiten van een huurovereenkomst is een plaatsbeschrijving verplicht. Het is raadzaam om deze taak ter harte te nemen en de plaatsbeschrijving op te stellen met bijzonder oog voor detail. Als het huurcontract op zijn einde loopt en het contract niet verlengd wordt, is het op deze manier gemakkelijker om eventuele schade vast te stellen en deze te kunnen terugvorderen van de huurder.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: logic-immo.be