1 op 5 koopt een tweede verblijf binnen het jaar

1 op 5 koopt een tweede verblijf binnen het jaar - Poll - 2HB

De afgelopen maanden peilden we op 2HB naar de termijn waarbinnen u een tweede verblijf plant aan te kopen. 

20% van onze stemmers gaf aan dit binnen 1 jaar te willen doen.  Bovendien gaf 13% van de stemmers aan dit zelfs binnen de 6 maanden als doel te veronderstellen. De coronasituatie zal hier zeker een reden voor zijn zoals we reeds aangaven in ons artikel van 8 mei 2020 over ‘de toenemende interesse voor nieuwbouwappartementen aan de kust’.

Opmerkelijk is ook dat 1 op 3 van de pollers (33%) te kennen gaf een aankoop te verrichten binnen de volgende 5 jaar terwijl 7% te kennen gaf dit te doen tussen 1 en 3 jaar. 

40% van de stemmers had nog geen idee binnen welke termijn ze die aankoop wensen te doen maar niettemin gaven ze aan er wel heel veel zin in te hebben.

2HB is een online platform over tweede verblijven in België met aandacht voor nieuwbouwprojecten, individuele panden, specialisten, en heel veel inhoudelijke informatie.  Meer 2HB is er ook met Househunting, Hebbertjes, Huurspecials en 2HB gaat vreemd.  Maandelijks bereiken we gemiddeld 115.000 personen die interesse hebben in een buitenverblijf in België en hierdoor is 2HB een belangrijke referentie geworden in de verschillende stappen tot de aankoop van een tweede verblijf in België.

Bron : 2HB