Zicht op zee in 2060

Zicht op zee in 2060 - Kust - 2HB

In de nabije toekomst zal een wandeling langs de Noordzeekust een ander beeld geven dan wat we vandaag kennen.

De Vlaamse overheid heeft immers besloten om de kustlijn aan te passen om de opkomende uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken.

Dit betekent hogere en bredere stranden, een beslissing met verstrekkende gevolgen voor zowel recreanten als de gehele kustgemeenschap.

Het klimaat verandert snel, met een stijgende zeespiegel als een direct gevolg. Om de kust te beschermen tegen een verwachte stijging van één tot drie meter in de komende eeuw, heeft de Vlaamse overheid nu een gedetailleerd plan opgesteld, bekend als de kustvisie.

Er werden twee mogelijke scenario's overwogen voor de strandzones. Het ene is gericht op het aanpassen binnen de bestaande ruimte en het andere dat de waterlijn honderd meter verder landinwaarts wilde verleggen, bekend als het 'zeewaarts' scenario.

Na zorgvuldige afweging is het 'zeewaarts' scenario als de beste keuze naar voren gekomen.
Dit plan scoorde beter op het gebied van milieueffecten en bood meer flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen. Bovendien genoot het brede steun van belanghebbenden, waaronder lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Hoewel het 'zeewaarts' scenario voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen. Het massale opspuiten van zand kan erfgoedlocaties bedekken en problemen veroorzaken voor infrastructuur zoals kabels van windturbineparken op zee. Desondanks wegen de voordelen van het plan ruimschoots op tegen de nadelen.

De uitvoering van deze plannen zal aanzienlijke financiële investeringen vergen, maar deze worden gespreid over een periode van honderd jaar. Bovendien zijn de kosten van het niet ingrijpen veel hoger, met potentiële schade aan mensenlevens en de economie van het kustgebied.

De eerste stappen naar de realisatie zijn al gezet met twee prioriteiten in het actieplan van de kustvisie. Ten eerste wordt er een visie ontwikkeld voor natuurontwikkeling langs de hele kust, met bijzondere aandacht voor kustbescherming. Ten tweede wordt er een toekomstvisie voor de havens van Oostende en Zeebrugge voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met kustbescherming en uitbreidingsmogelijkheden.

Deze beslissingen zijn principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en zullen nu onderworpen worden aan een openbaar onderzoek voordat de definitieve goedkeuring plaatsvindt. Tegen 2060 zal het landschap aan de Vlaamse kust ongetwijfeld een nieuwe vorm hebben aangenomen, met hogere duinen en bredere stranden die de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd kunnen bieden.

Herlees hier het originele, integrale artikel.

Bron: nieuwsblad.be