De kostprijs van een appartement aan de kust

De kostprijs van een appartement aan de kust - Kust - 2HB

In 2023 heeft de vastgoedmarkt aan de Belgische kust enkele opmerkelijke trends laten zien. Hoewel het aantal transacties aanzienlijk is gedaald, zijn de prijzen voor appartementen er niettemin sterk gestegen.

Het opvallendste nieuws komt uit Knokke, waar de gemiddelde prijs van een appartement de grens van 700.000,- euro heeft overschreden.

Een appartement op de dijk in Knokke kost nu gemiddeld zelfs anderhalf miljoen euro, een stijging van 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2019, voor de coronapandemie, was dat nog 818.511,- euro.

Deze enorme stijging onderstreept de aantrekkingskracht van deze exclusieve locatie. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Westende, de goedkoopste gemeente aan de kust, waar een appartement gemiddeld 171.000,- euro kost. Dit is bijna vijf keer goedkoper dan in Knokke, wat aantoont hoe groot de prijskloof tussen de verschillende kustgemeenten kan zijn.

Het aantal vastgoedtransacties aan de kust is in 2023 met 19,9% gedaald ten opzichte van 2022. Deze afname is groter dan de gemiddelde daling van 17% in Vlaanderen. De terugval wordt gezien als een correctie op de verhoogde activiteit tijdens de coronapandemie, hoewel de omvang van de daling verrassend is.

Ondanks de daling in het aantal transacties, blijven de verkoopprijzen stijgen. De gemiddelde prijs voor een kustappartement steeg met 7,1% tot 318.446,- euro. Appartementen op de dijk werden zelfs 14% duurder en kosten nu gemiddeld 397.080,- euro. Dit gaat tegen de normale marktwetten in, waar een daling in het aantal verkopen meestal leidt tot een prijsdaling.

De stijgende prijzen kunnen worden verklaard door het unieke karakter van de kustvastgoedmarkt. Veel verkopers zijn eigenaren van tweede verblijven en hebben geen haast om te verkopen. Ze wachten liever op een goede prijs in plaats van snel te verkopen, wat de prijzen hoog houdt.

Er zijn aanzienlijke regionale verschillen in prijsontwikkelingen. In Knokke steeg de gemiddelde prijs van een appartement van 639.875,- euro in 2022 naar 773.582,- euro in 2023. De grootste prijsstijgingen buiten Knokke werden gezien in Oostende (+15,2%), Koksijde (+11%) en Heist (+9,7%). Enkele kustgemeenten zagen echter een daling in de vastgoedprijzen. In Zeebrugge, Nieuwpoort, Wenduine en De Haan daalden de prijzen met respectievelijk 0,8%, 1,7%, 6,1% en 11,4%.

Voor wie op zoek is naar een koopje, bieden eenkamerappartementen momenteel de beste kansen, met een gemiddelde prijsdaling van 2,7%. In tegenstelling, stegen de prijzen van twee- en driekamerappartementen met respectievelijk 5,3% en 28,5%. Dit komt deels door de groeiende vraag naar grotere appartementen, omdat veel tweede verblijfseigenaren op termijn permanent aan de kust willen gaan wonen. Ook het toegenomen thuiswerken speelt een rol, aangezien mensen behoefte hebben aan extra ruimte om thuis te kunnen werken.

De vastgoedmarkt aan de Belgische kust toont een gemengd beeld in 2023. Terwijl het aantal transacties daalt, blijven de prijzen stijgen, vooral in exclusieve gebieden zoals Knokke. Regionale verschillen zijn groot, met enkele gemeenten waar de prijzen dalen. Voor potentiële kopers zijn er nog steeds kansen, vooral in kleinere appartementen en goedkopere gemeenten. De kust blijft een unieke en aantrekkelijke markt, gedreven door specifieke kenmerken en voorkeuren van de eigenaren en kopers.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: standaard.be