Modulaire woonunits uit regeneratieve bouwmaterialen

Woonunits uit bamboe - Innovatief - 2HB

Nederlandse projectontwikkelaars experimenteren volop met het fabriceren van modulaire woningen die uitsluitend uit regeneratieve en duurzame bouwmaterialen gebouwd zijn. De eerste woningconcepten omvatten namelijk vier individuele en functionele units, die samen één woning vormen.

Een woning kan dus met andere woorden vlot worden uitgebreid met bijkomende units en/of gereduceerd tot een model met minder units, afhankelijk van de gezingsgrootte en/of het aantal verblijvers. 

Ondanks dat de eerste concepten pas recent werden uitgewerkt, lijken dergelijke transformeerbare en modulaire units nu al een grote speler te worden op de tweede verblijfsmarkt van de toekomst.

Voorts werd er binnen een eerste testmodule een kleinschalig showmodel vervaardigd met een skelet dat enkel uit bamboebalken bestaat. Het resultaat van dit unieke en duurzame experiment is te bezichtigen in de buurt van Nijmegen.

Hoewel houtbouw reeds een duurzaam alternatief voor traditionele bouwtechnieken vormt, zoals reeds werd aangegeven in het gelijknamige artikel ‘Houtbouw als duurzaam alternatief voor traditionele bouwtechnieken’ van 22 februari jl. , blijkt nu ook bamboe erg in trek bij (Nederlandse) ontwikkelaars van toekomstige projecten.

Bamboe heeft immers een veel hogere regeneratieve waarde dan hout, wat maakt dat dergelijke units op een grote schaal en binnen een korte tijdspanne gefabriceerd kunnen worden.

Naast bamboe werden ook verschillende andere natuurlijke bouwmaterialen gebruikt met als doel om de grootschalige vervuiling van traditionele bouwtechnieken en bouwmaterialen tot een absoluut minimum te beperken.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: bouwenenwonen.net