Een tiny house mag u niet eender waar plaatsen

Een tiny house mag u niet eender waar plaatsen - Innovatief - 2HB

Het begrip ‘tiny house’ kan veel zaken omvatten. Tiny houses passen o.a. in de trend van ‘kleiner gaan wonen’ of voor sommigen is ‘tiny wonen’ een stap dichter (terug) naar de natuur. 

Andere zien het dan weer als een ideaal tweede verblijf.

De prijzen van een tiny house liggen lager dan bij klassieke woningen maar ook deze minihuizen kosten geld. Gemiddeld dient u voor een tiny house te rekenen op €55.000,- exclusief de grond en ook hier variëren de prijzen, zoals bij eender welke woning, naargelang de grootte en de afwerking.

Voor het plaatsen van een tiny house is de medewerking van een architect niet verplicht als het gaat om een niet-gestapelde, verplaatsbare en voorgemonteerde of modulaire constructie, met een maximale oppervlakte van 50 m² en een maximale hoogte van 3,5 meter.

Tiny houses moeten voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen en aan de stedenbouwkundige regels. Bovendien kunnen er bijkomende gemeentelijke regels zijn. Het plaatsen van een tiny house in een natuurgebied, op een weide, in het bos of in uw tuin zetten kan dus niet zomaar.

Voor de plaatsing en het gebruik van een tiny house heeft u een omgevingsvergunning nodig ongeacht de grootte van de woning.  Het maakt ook niet uit of het tiny house als hoofdverblijf dan wel als tweede verblijf dient.

Tiny houses vallen niet onder de vrijstellingsregeling voor bijgebouwen bij een woning, zoals tuinhuizen. Dat komt omdat die regeling er alleen is voor bijgebouwen die niet voor  bewoning bestemd zijn.  Omdat in een tiny house gewoond kan worden, is altijd een vergunning nodig voor de plaatsing en het gebruik ervan.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u uw tiny house wilt plaatsen. Die zal oordelen of uw tiny house vergund kan worden op de plek die u voor ogen heeft.  Uw aanvraag moet, zoals elke aanvraag, voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften in het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of eventueel een specifiek verkavelingsvoorschrift. Belangrijk is ook dat als u permanent wilt wonen in uw tiny house, de plek ingekleurd moet zijn als woongebied.

Daarnaast moet het tiny house passen in de omgeving en wordt er verder gekeken naar de functionele inpasbaarheid van de woning, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, maar ook naar visueel-vormelijke elementen. Het voorafgaandelijk aftoetsen bij de gemeente naar de eventuele mogelijkheden is dus geen overbodige luxe.

Verder zijn er ook nog minimale eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit die vastliggen in de Vlaamse Codex Wonen.  Die stelt o.a. dat een woning voldoende groot moet zijn, met een minimale bewoonbare oppervlakte van 18 m² voor een persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen en 50 m² voor 4 personen.  Ook moet de woning een minimale hoogte van 2,20 meter hebben en moeten een bad/douche, keuken en toilet in of aansluitend aan de woning aanwezig zijn.

Als een tiny house vergund is kunt u er zich domiciliëren.  Is het gelegen in recreatiegebied dan is permanent wonen in strijd met de stedenbouwkundige regels maar kan u het wel gebruiken als tweede verblijf.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: tijd.be | Foto: ©Jed Owen on Unsplash