Een stijlvol & comfortabel tweede verblijf in een wooncontainer

Wooncontainer - Innovatief - 2HB

Het concept van de woonunit begint meer en meer een vast gegeven te worden, ook op de tweede verblijfsmarkt. Veel mensen hebben reeds de stap gezet en verblijven, al dan niet definitief, in zo’n woonunit.

De redenen daarvoor kunnen individueel heel uiteenlopend zijn.

Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die er hun intrek nemen omdat zij in afwachting van een definitieve verhuis tijdelijk zonder huurwoning zitten. Misschien is uw woning zelfs tijdelijk onbewoonbaar omwille van een brand, of zit het financieel gewoon even tegen.

Een dergelijke unit biedt voor veel mensen hoe dan ook een welgekomen oplossing in moeilijke tijden. Maar mag u wettelijk gezien ook zo’n woonunit als hoofdwoning gebruiken?

Om te beginnen is het kopen van bouwgrond altijd mogelijk, ongeacht hoe u het later wenst in te delen. Toch is het raadzaam om voor de eigenlijke aankoop van een perceel bij de gemeente in kwestie na te vragen of de wooncontainerdroom haalbaar is. De uiteindelijke beslissing ligt immers bij hen en door deze preventieve controle komt u nadien niet voor onaangename verrassingen te staan.

Indien u daarvoor geen toestemming krijgt, is het nog steeds mogelijk om een wooncontainer als een erkende bijbouw te laten plaatsen. In zulk geval gelden de normale vergunningsvoorwaarden; u hoeft met andere woorden geen vergunning aan te vragen voor bijgebouwen tot 40 m². Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is ook dat niet toegestaan; met name wanneer de verkavelingsvoorschriften of de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) anders vermelden. U dient dan wél een officiële vergunning aan te vragen vooraleer u uw wooncontainerdroom kan waarmaken.

Wanneer u één of meerdere wooncontainers als hoofdwoonst wenst te gebruiken, dan liggen de kaarten anders. Zo staat er in het wetboek niet uitdrukkelijk vermeld dat u verplicht moet bouwen met hout of baksteen. Ook minder bekende maar duurzame bouwtechnieken zoals staal- of strobouw zijn wettelijk perfect ondersteund. Aangezien technologie en architectuur en de daarbij horende materialen de voorbije jaren een enorme evolutie hebben ervaren, en nog steeds verder blijven evolueren, zou dat ook niet mogen verbazen. Zelfs de wet lijkt dit razende tempo niet bij te kunnen houden.

Het is echter niet onbelangrijk om te vermelden dat ook hier de betrokken gemeente het laatste woord heeft. Elke aanvraag wordt apart bekeken en getoetst aan verschillende omgevingsfactoren.

Zo’n toetsingsproces komt in principe neer op de vraag of het aangevraagde concept al dan niet binnen de omgeving past. Een heel subjectieve keuze, en dat weerspiegelt zich ook meteen in het straatbeeld. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat een strakke nieuwbouwwoning naast een pastorijwoning komt te staan.

Tenslotte kan u, indien uw gemeente uw aanvraag weigert, nog steeds via de provincie en de Raad voor Vergunningstwisten een eerste en tweede keer in beroep gaan. Aarzel dus niet indien u het type bent dat wegdroomt bij de gedachte aan een kleine, doch comfortabele wooncontainer en start zo snel mogelijk een aanvraag om de mogelijkheden met uw gemeente te bespreken! Want voor u het weet kan ook uw wooncontainerdroom werkelijkheid worden…

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: HLN.be