11% van de woningen in 2018 werd gebouwd in hout

Houtskeletbouw - Innovatief - 2HB

België telt 256 bedrijven die aan houtbouw doen. Zowat 60% hiervan ligt in Wallonië. De Vlaamse houtbouwbedrijven zijn gemiddeld groter dan de Waalse en bouwden in 2018 iets meer dan 1.580 woningen. De Waalse bedrijven kwamen uit op 930 huizen. Vlaamse bedrijven halen hun hout vooral in Scandinavië (ruim 95%), terwijl Waalse bedrijven voor 60% met lokaal hout werken.

Het is ook opvallend dat het merendeel van de bedrijven slechts een zeer beperkt aantal bouwwoningen plaatst. Zeven op de tien ondernemingen realiseren minder dan tien houtbouwwoningen per jaar. Slechts 10% bouwt er meer dan vijftig per jaar.  In de meeste gevallen gaat het dan om tweede verblijf projecten.

Gezien het geringe volume is het merendeel van de bedrijven, zo’n 70%, dan ook niet uitsluitend actief in de houtbouw en is heT eerder een aanvullende activiteit. In 2018 werden er in ons land 2.514 nieuwe woningen in hout gebouwd.  
Dat is 11% van het totale aantal nieuwe ééngezinswoningen. Het aantal tweede verblijven in dit aantal is niet direct gekend. Dat percentage stijgt licht jaar na jaar - In 2011 was dat nog 7%.

Houtbouw haalt in ons land echter nog niet het niveau waarop de sector aanspraak zou moeten maken als hernieuwbaar materiaal.  Houtbouw heeft heel wat voordelen.  Zo is het een natuurlijk constructiemateriaal dat volledig hernieuwbaar en duurzaam is.   Dat houtbouw iets duurder is dan de traditionele bouwmethodes wordt goedgemaakt door onder meer de snelle opbouw en de koolstofarme productiemethodes.

Hout Info Bois pleit in dat opzicht voor steunmaatregelen voor personen die een woning willen kopen of bouwen, waaraan eisen gekoppeld zijn op milieuvlak.   Die steunmaatregelen zouden dan gelinkt kunnen worden aan het gebruik van natuurlijke materialen die bv.  gerecycleerd kunnen worden zoals hout.Bij de tweede verblijf specialisten op 2HB kan u alvast 2 partijen vinden die gespecialiseerd zijn in houtskeletbouw, zijnde ChaletConstruct en Tinyrebel.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : trends.knack.be