Woontorens aan de kust

Woontorens aan de kust - Immo - 2HB

In dertig jaar bouwde POC Partners meer dan honderd projecten, goed voor ruim 2.200 woningen en appartementen. In het verleden is POC ook actief geweest in het binnenland, specifiek in Oost- en West-Vlaanderen.

Begin jaren negentig heeft men daar echter afstand van genomen om zich volledig te focussen op het vastgoed aan de kust. Ondanks hun enorme groei, zijn er zorgen over het geprefereerde vastgoedterrein van de toekomst. "Er moet iets gebeuren aan de kust, zo niet blijven we zitten met een monotoon en vastgeroest vastgoedpatrimonium aldus POC."

POC Partners is ook actief in het buitenland. Tien jaar geleden werd er bij POC, na analyse, vastgesteld dat het groeipotentieel aan de Belgische kust aan het opdrogen is, waardoor men haast noodgedwongen naar een alternatief op zoek moest gaan.  “We zijn eerst in Spanje gaan kijken, aan de Costa del Sol. Maar het is heel moeilijk het verschil te maken als je in concurrentie staat met duizenden andere projecten. We hebben ook Tenerife bekeken. Dat is wel een interessante markt, maar daar vonden we niet de geschikte gronden.”

Het is een understatement dat er op de meeste vastgoedmarkten heel wat concurrentie aanwezig is. Dat is zeker ook het geval aan de kust, maar toch heerst daar een eerder bijzondere marktsituatie, aldus POC Partners.  “In zo'n situatie beschik je als projectontwikkelaar toch over een soort van micro-monopolie. En als je dan je werk goed doet, heb je een grote mate van autonomie in de prijszetting. Dat kan dus aan de kust, maar in een stad als pakweg Roeselare werkt dat niet. Als de marktprijs in de hoofdstraat van Roeselare 3.000,- euro per vierkante meter is, dan moet je niet proberen 4.000,- euro te vragen met het argument dat jouw project toch een beter zicht biedt op een of andere kerktoren. Het marktspel dicteert daar wat je kunt bouwen. Aan de kust heb je als projectontwikkelaar een grotere vrijheid."

Bij de vraag of POC Partners ooit een terugkeer naar het echte binnenland zou maken, waren de reacties uiteenlopend. Over een mogelijke terugkeer naar dat binnenland wordt er voornamelijk naar de stad Gent gekeken. De reden daarvoor is omdat men bij POC Partners het gevoel heeft dat Gent de soort stad is waar men als projectontwikkelaar een groot verschil kan maken. “Het is met meer dan 70.000 studenten ook een grote studentenstad. Dat zijn allemaal mensen die een band en een netwerk opbouwen in die stad."

De Belgische kust heeft ongetwijfeld vele troeven, maar een mooie kustlijn hoort daar niet bij.

Om dergelijk patrimonium tegen te gaan oppert men bij POC Partners voor goede hoogbouw. Stedenbouwkundig biedt het namelijk de mogelijkheid kwalitatieve publieke ruimte te creëren en tegelijk het contact met de zee te vergroten. “Met torens van twintig, dertig of - waarom niet - vijftig verdiepingen krijg je ook een heel ander soort projectontwikkeling. Appartementen op de hogere verdiepingen genieten dan van een 360-gradenzicht. Dat zijn appartementen die je tegen zeer hoge prijzen kunt verkopen, wat dan weer financiële ruimte creëert om de vrijgekomen ruimte rond de toren kwalitatief in te richten. De ontwikkelaars en de architectuur zullen ook een hoger niveau halen. Want je spreekt dan niet meer over projecten van 15 of 20 miljoen euro, maar over 50 miljoen euro of meer.”

Volgens POC Partners kunnen torens ook een oplossing zijn voor de vele verouderde gebouwen aan de kust. Veel gebouwen zijn volgens hen in een zulke slechte staat omdat de eigenaars niet willen of kunnen investeren in de nodige renovaties. “Voor blokjes met vier of vijf verdiepingen is er meestal geen probleem. Die kan men afbreken en ophogen tot acht of tien bouwlagen. De winst van de extra lagen is voldoende om al de eigenaars een nieuw appartement te geven en er als projectontwikkelaar er ook nog iets aan te verdienen.”

Indien de gebouwen echter de maximaal toegelaten hoogte bereikt hebben, is dat hele proces veel moeilijker. In dat geval moeten de eigenaars namelijk de vernieuwings- of renovatiekosten zelf financieren, waardoor de zaak vaak vastloopt. Dat is ook steeds vaker het geval, want er zijn nog maar weinig blokken van vier verdiepingen.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: knack.be