Woningprijzen stegen in 2019 ruim vier keer sneller dan de inflatie

Woningprijzen stegen in 2019 ruim vier keer sneller dan de inflatie - Immo - 2HB

Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was. In 2009, in volle financiële crisis, was dat respectievelijk 0,26% (inflatie) en 1,42% (stijging woningprijzen).

2019 was dan ook een boerenjaar met een grote vraag woningvastgoed .  De blijvende vaststelling dat het spaarboekje nauwelijks iets opbrengt, doet steeds meer Vlamingen investeren in vastgoed om zelf te bewonen, te verhuren of als tweede verblijf aan te wenden.

Het is vooral de ontleencapaciteit van de gezinnen die de evolutie van de woningprijzen bepaalt. De ontleencapaciteit is afhankelijk van het inkomen, de hypotheekrente en de woonbonus.

Door het wegvallen van de woonbonus zal de Vlaming 9 à 13% minder kunnen lenen, wat op middellange termijn een effect op de woningprijs kan hebben. Het wegvallen van de woonbonus betekent echter niet noodzakelijk dat de prijzen onmiddellijk zullen dalen, omdat de woningprijs ook afhankelijk is van andere factoren die zeer moeilijk te voorspellen zijn, zoals o.a. de hypotheekrente.

Het gemiddelde verkochte pand in Vlaanderen was het afgelopen 59 jaar oud.

Voor 2020 stelt men een stijging van de vastgoedprijzen voor huizen van 1,5% en van appartementen met 1,6% voorop hetgeen nauwelijks meer dan de verwachte inflatie (1,4%) is.

Leuven is de duurste Vlaamse centrumstad van de voorbije 15 jaar. Woningen zijn er gemiddeld 9% duurder dan in Antwerpen en 11% duurder dan Brugge.

Leuven heeft zijn hoge vastgoedprijzen voor een groot deel te danken aan een immens grote vraag van hoogopgeleiden gezien deze een groter budget hebben. Als het aanbod dan onvoldoende toeneemt, leidt dat tot hogere vastgoedprijzen.

Woningen in Limburg zijn goedkoper dan elders in Vlaanderen. De duurste Limburgse centrumstad, Hasselt, staat pas op de negende plaats, tussen Sint-Niklaas en Aalst.

Een Vlaamse woning stond het afgelopen jaar gemiddeld 97 dagen te koop voor het finale bod werd aanvaard.  Voor tweede verblijven is deze termijn groter.

Verkochte woningen worden ook steeds compacter. De bewoonbare oppervlakte van Vlaamse woningen is de voorbije 15 jaar sterk gedaald: van 191 m² naar 180 m².

Open bebouwingen vertegenwoordigden in 2005 nog 44% van de markt van de verkochte woningen terwijl dit vorig jaar teruggevallen is naar 36%.

De studie van Damen en ERA houdt rekening met factoren zoals de grootte, de afwerking en de ligging van de verkochte woningen. Ze geeft de prijsevolutie van gelijkaardige woningen weer. Op die manier werd er een zo objectief mogelijke vergelijking gemaakt.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : tijd.be