Woningoverschot op de Belgische vastgoedmarkt

Woningoverschot op de Belgische vastgoedmarkt - Immo - 2HB

Uit een studie van de Nationale Bank van België (NBB) is gebleken dat er tijdens de periode van 2011 tot 2019 bijna 400.000 nieuwe woningen in België werden gebouwd. Gedurende diezelfde tijdspanne kwamen er echter maar 235.000 nieuwe huishoudens bij. Concreet betekent dit dat het aanbod van vastgoed in België veel hoger ligt dan de eigenlijke vraag.

Volgens vastgoedexperts heeft bovenstaand gegeven een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op de Belgische vastgoedprijzen. Zo bleef de stijging van de reële woningprijzen, d.w.z. zonder rekening te houden met de invloed van inflatie, het voorbije decennium namelijk relatief beperkt, tussen 2011 en 2019 stegen de woningprijzen met gemiddeld 7%.

In de tien jaar daarvoor deed zich een heel ander scenario voor. Van 2000 tot 2011 steeg het aantal gezinnen in België (+460.000) ongeveer even snel als het aanbod van woningen (+466.000), waardoor de reële woningprijzen met bijna 65% explodeerden.

Anno 2021 zijn er in totaal zo’n 5,58 miljoen woningen in België. Het aanbod op de vastgoedmarkt is inmiddels zodanig groot geworden dat er op papier ongeveer 600.000 meer woningen dan huishoudens zijn.

Vastgoedexperts stellen dat deze enorme overschot aan woningen enerzijds te verklaren is door een toename in leegstaande woningen maar ook en vooral door de bijzonder lage rente. Het is immers door deze historisch lage rente dat een tweede verblijf voor veel Belgen plots aantrekkelijk werd.

Opmerkelijk is wel dat de huizenprijzen sinds de eerste lockdown  overheen heel Europa weer sterker lijken te stijgen, zoals reeds werd beschreven in het artikel ‘Prijsstijging op de Europese vastgoedmarkt’ van 18 april jl.

Herlees hier het originele artikel

Bron: standaard.be