Verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid is nu verplicht

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering - Immo - 2HB

De nieuwe wettekst heeft betrekking op alle professionele dienstverleners in de bouwsector; gaande van architecten tot aannemers. De wet houdt in dat alle betrokken partijen vanaf nu verplicht een verzekering moeten afsluiten waarmee men zich indekt tegen eventuele schade die bouwheren op hen kunnen optekenen. Zij die niet aan die verplichting voldoen, lopen kans op boetes en deze lopen op tot maar liefst 10.000,- euro.

Dergelijke verzekering heeft enkele specifieke eigenschappen. De in de wettekst opgenomen artikelen hebben voornamelijk op de burgerlijke aansprakelijkheid voor een periode van tien jaar, ingaand van het moment van de aanvaarding van de nodige werken. Daarbovenop is het de bedoeling dat de betrokken bouwactoren zich indekken tegen schade of problemen met betrekking tot de 'soliditeit, stabiliteit en de waterdichtheid' van de gesloten ruwbouw. Ten slotte moet het beoogde pand effectief bestemd zijn voor bewoning. De volledige wettekst vindt u in de databank van het Belgisch Staatsblad.

"De nieuwe verplichte verzekering is er gekomen na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof en op verzoek van de architecten", zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal bij Bouwunie, de sectororganisatie voor bouwbedrijven. "In tegenstelling tot de meeste aannemers, waren architecten al langer wettelijk verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Het Grondwettelijk Hof beschouwde dat als een ongelijkheid en heeft de wetgever opgedragen die ongelijkheid weg te werken."

De ongelijke behandeling van architecten en andere betrokken partijen in de bouwsector ligt dus aan de basis van de nieuwe wet. Op de vraag of men er dan ook voor had kunnen kiezen de verzekering van de aansprakelijkheid opnieuw voor iedereen optioneel te maken, had Sonja Smits (productmanager bij Federale Verzekering) het volgende te zeggen:

"Een afschaffing van de verplichte verzekering zou voor de bescherming van de consument een stap terug betekenen", aldus Smits,. "Voor particulieren die een woning bouwen of verbouwen, gaat het doorgaans niet om verwaarloosbare investeringen. De verplichte verzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector vergroot de kans dat ze in geval van schade correct worden vergoed. Om te vermijden dat de kosten voor aannemers te hoog oplopen, heeft men de verzekering goed afgelijnd, zowel in de tijd als in de kenmerken."

Hoewel Waeytens zijn bedenkingen heeft, bevestigt hij dat bij keuze om de verzekering voor iedereen te verplichten, de bescherming van de consument aan de basis ligt.

"Bij Bouwunie zijn we van mening dat een architect zijn (ontwerp)fouten vaak niet meer kan rechtzetten, waardoor een aansprakelijkheidsverzekering daar meer van pas komt. De uitvoeringsfouten van aannemers daarentegen zijn dikwijls wel nog te herstellen. Wanneer de aansprakelijkheidsverzekering echter verplicht wordt, zullen consumenten minder vaak een beroep doen op die mogelijkheid van het 'herstel in natura'. Anders gezegd: zodra de verzekeraar tussenkomt, is herstel door een aannemer niet meer mogelijk."

Of de verplichte verzekering zal leiden tot hogere kosten bij verbouwingen is momenteel nog niet duidelijk. Veel hangt af namelijk af van de situatie, zoals bijvoorbeeld de techniciteit van de woning die wordt gebouwd.  "Bij een eenvoudige constructie van een losstaande gezinswoning met een gemiddelde technische moeilijkheidsgraad lijkt een kostprijs van 1 procent van de prijs van de ruwbouw realistisch. Hoe dat dan verder wordt doorgerekend naar de klant, hangt natuurlijk af van de aannemer." aldus Smits.

Herlees hier het Integrale artikel.

Bron: knack.be