Vastgoedverkoop klapt ineen máár prijzen flats stijgen fors

Vastgoedverkoop klapt ineen máár prijzen flats stijgen fors - Immo - 2HB

Uit de Notarisbaromater van de eerste drie maanden van 2020 blijkt dat het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen met maar liefst 10 % is gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het schrappen van de woonbonus en vooral de lockdown door de coronacrisis.

Opvallend is dat de appartementen fors duurder werden.  In vergelijking met het gemiddelde van 2019 is er een stijging van maar liefst 5,5%, de grootste stijging in 10 jaar tijd. Vlaamse huizen namen gemiddeld 1,4 % in waarde toe.

In de laatste maanden van 2019 was er in Vlaanderen een hevige, maar tijdelijke vastgoedpiek door de aangekondigde afschaffing van de woonbonus. De daling met 3,3 % in het aantal transacties tot 16 maart leek dan eerder ook een logische correctie van de markt. De periode na 16 maart heeft echter een heel andere effect op algemene cijfer doen ontstaan.”

In de week van 16 maart waren er 27,1 % minder verkopen, in de week van 23 maart bedroeg de daling zelfs 39,3 %. Over de eerste drie maanden van 2020 samen werden in België 7,9 % minder verkopen afgesloten en in Vlaanderen zelfs 10 %.

Het is niet meer dan logisch dat mensen nu nauwelijks bezig zijn met het kopen van een woning. Door de maatregelen is dat ook niet eenvoudig, want plaatsbezoeken met makelaars zijn bijvoorbeeld verboden. 

Voor de aankoop van een tweede verblijf is dit minder het geval omdat het hier meestal over een stapsgewijs proces gaat.  De eerste stappen van oriëntatie en kennismaking kunnen nu echter uitvoeriger gebeuren hetgeen we ook vaststellen op het online platform 2HB.immo met hogere bezoekersaantallen.

Ondanks de dalende verkoop in het eerste kwartaal van 2020, daalde de prijs van het  vastgoed niet, integendeel zelfs. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 werd een appartement in Vlaanderen 5,5 % duurder en klokte het af op een gemiddelde prijs van 245.355,- euro. Dat is de grootste stijging in 10 jaar tijd. In de periode 2015-2020 nam de gemiddelde prijs met  18,8 % toe. Rekening houdend met een inflatie van 8 % gaat het hier zelfs om een reële prijsstijging van 10,8 %. Op nationaal niveau werden appartementen gemiddeld 5,6 % duurder.

Deze stijgende prijstendens werd niet doorgetrokken bij de Vlaamse huizen die 1,4 % duurder werden met een gemiddelde prijs van 291.358,- euro. Op nationaal niveau was er wel een lichte daling met 0,4 % tot 261.068,- euro.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: hln.be / 2HB