Vastgoedexperts verwachten lichte prijsstijging in 2021

Vastgoedexperts verwachten lichte prijsstijging in 2021 - Immo - 2HB

Hoewel de coronacrisis het afgelopen jaar een niet te onderschatten impact op de Belgische economie heeft uitgeoefend, is de werkloosheid en de economische verliezen die daarmee gepaard gaan nog relatief beperkt gebleven door de aangeboden steunmaatregelen van de overheid.

Volgens economen is dit te wijten aan het feit dat de koopkracht en het consumentenvertrouwen gedurende het voorbije jaar overwegend intact is gebleven.

Dit gegeven weerspiegelt zich ook duidelijk op de vastgoedmarkt.  Zo namen de prijzen voor een woonhuis in België in 2020 met gemiddeld 5,7% toe. De experts verwachten dan ook dat de prijsstijging op de vastgoedmarkt in 2021 vooralsnog zal blijven aanhouden.

Ook de historisch lage rentetarieven spelen in de kaart van de vastgoedmarkt met een rente van gemiddeld 2,02% in 2019 en een verdere daling naar 1,67% in 2020.

Volgens de officiële cijfers van notaris.be was er vorig jaar wel een duidelijke daling in het aantal vastgoedtransacties in ons land, namelijk -2,7% in vergelijking met 2019.

De grootste daling vond plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-4,8%), gevolgd door het Vlaams Gewest (-4,2%). In het Waals Gewest nam het aantal vastgoedtransacties lichtjes toe (+0,8%).Een trend die we bij 2HB ook al hadden gezien door de grote interesse in een tweede verblijf in de Ardennen.

De cijfers van de Nationale Bank omtrent de woonkredieten wijzen echter op een andere richting.

Het aantal toegekende woonkredieten voor de aankoop, nieuwbouw en aankoop plus verbouwing daalden in 2020 globaal met 27,8% tegenover 2019. Het gemiddeld kredietbedrag steeg echter met 8,5%.

Verschillende economen en vastgoedexperts stellen dat de prijsstijgingen vooral een probleem voor jongere kopers kan vormen, aangezien de Nationale Bank tegenwoordig een hogere eigen inbreng verwacht vooraleer er effectief een woonkrediet wordt toegekend.  

Wie koopt en leent diende in 2020 dus over veel meer eigen kapitaal te beschikken dan het jaar voordien. De officiële cijfers tonen zelfs een stijging van 34,2% aan.

Ongeacht de leeftijd bedroeg de gemiddelde eigen inbreng zo’n €113.827,- in 2020. De 40-plussers, tevens de grootste groep kopers, beschikt over een eigen inbreng van gemiddeld €155.949,-.

Als we deze cijfers met elkaar vergelijken kunnen we concluderen dat de eigen inbreng in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar gemiddeld €108.880,- bedraagt, terwijl dat bij de groep van 25- tot 30-jarigen rond de €72.958,- schommelt.

Herlees hier het originele, integrale artikel.

Bron: trend.knack.be