Prijsstijgingen tijdens het voorbije decennium op gewestelijk niveau

Prijsstijgingen tijdens het voorbije decennium - Immo - 2HB

Het coronavirus blijkt wederom een voorname oorzaak voor de respectievelijke prijsstijgingen in de drie gewesten. Officiële cijfers tonen namelijk aan dat de prijzen op de Belgische vastgoedmarkt sedert april 2020 over het algemeen met 10,4 % zijn toegenomen.

In de maanden voor de crisis bleek de prijsstijging het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+5%) en het Vlaams Gewest (+3,4%). In Wallonië bleef de prijsstijging pre-corona beperkt tot +3,1%.

Het traditionele vastgoedlandschap is sinds april 2020 echter ingrijpend veranderd. Sindsdien voert Wallonië de rangschikking aan (+11,1 %), gevolgd door Vlaanderen (+10,5 %) en tot slot Brussel, waar de toename overwegend stabiel bleef (+7,4 %).


Voor de uitbraak van het coronavirus in België liepen de prijzen van huizen initieel achter op die van appartementen, maar ook in dit segment van de vastgoedmarkt is overheen heel België een stijgende trend merkbaar: (+11,5 %) tegenover (+7,3 %) sinds april 2020.

Op gewestelijk niveau vertaalt deze stijging zich zowel in Vlaanderen (+11,6% voor huizen tegenover +7,9% voor appartementen), Brussel (+8,5% tegenover +6,6%) als Wallonië (12,0% tegenover 6,5%).

Parallel met deze door het coronavirus veroorzaakte prijsstijging speelt ook de groeiende interesse in meer afgelegen tweede verblijven met grotere woonoppervlaktes en meer grond een niet te onderschatten rol.

Deze paradigmaverschuiving heeft ook een duidelijk effect op de vastgoedprijzen. De woningprijzen in Vlaamse plattelandsgebieden kennen dan ook een algemene stijging van bijna 10 %. In de Waalse gemeentes blijken tweede verblijven in landelijke gebieden eveneens erg in trek bij kopers en liggen de woningprijzen er zelfs hoger (+13,9 %) dan die in de steden (+10,5 %).

In 2021 was er immers al meer vraag naar woningen die in plattelandsgebieden gelegen zijn en deze trend lijkt zich ook in 2022 voort te zetten.

Ongeacht de onderliggende oorzaak concluderen vastgoedexperts dat de Belgische vastgoedprijzen doorheen de voorbije tien jaar met 28% zijn gestegen tot zo’n €2.164/m².

Deze stijging begon gelijktijdig met de geleidelijke daling van de hypotheekrente eind 2015. Hoewel de prijsstijging zich overal in België laat gelden, doen er zich toch aanzienlijke verschillen op gewestelijk niveau voor.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt de voornaamste uitschieter (+31%) met een toename tot    €.3242/m². Het Vlaams Gewest volgt (+29 %) met een stijging naar gemiddeld €2.256/m². In Wallonië stegen de prijzen wederom het minst (+24%) naar gemiddeld €1.627/m².

Specifiek de sterk verstedelijkte gebieden in het Vlaams Gewest vormen een noemenswaardig component binnen de prijsstijging van het voorbije decennium.

Hier stegen de prijzen namelijk met gemiddeld 38%, met de provincies Antwerpen (€2.342/m²) en Oost-Vlaanderen (€2.212/m²) als absolute hoogtepunten. In Wallonië neemt de provincie Luxemburg op haar beurt de leiderspositie, met een stijging van 33% tijdens de voorbije tien jaar.  

Volgens vastgoedexperts vormen ook de plaatselijke loonverschillen een cruciale factor voor de prijsstijgingen op gewestelijk niveau.

De inwoners van Brussel en Vlaanderen, regio's met doorgaans meer economische en/of administratieve faciliteiten, verdienen namelijk respectievelijk 25,8 % en 6,7 % meer dan de inwoners van het Waals Gewest.

Herlees hier het integrale, originele artikel.

Bron: bouwenenwonen.net