Notariële akte nu ook online af te handelen

Notariële akte nu ook online af te handelen - Immo - 2HB

Sinds de invoering van de coronamaatregelen mogen burgers hun woning eigenlijk niet verlaten en zich dus ook enkel voor hoogdringende akten naar de notaris begeven. Steeds meer notarissen geven echter aan dat deze maatregel in de praktijk verre van werkbaar is.

Om deze coronacrisis ook voor de notarissen wat leefbaarder te maken heeft de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, kortweg Fednot, beslist om nu ook notariële akten digitaal af te handelen.

Door de notariële akten dankzij een digitale volmacht te verlijden komt de gezondheid van de betrokken partijen bij de akte, de notarissen en hun medewerkers immers niet in gevaar. Verder wordt een verdere verspreiding van het coronavirus opnieuw geminimaliseerd.

Concreet betekent deze digitale manier van werken dat in de plaats van u, de burger, een vertrouwenspersoon of notariële medewerker via een digitale volmacht de akte zal ondertekenen. Deze maatregel geldt voor de meeste notariële akten, waaronder koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, erfovereenkomsten en de oprichting van een vennootschap.

Vooraleer dat allemaal gebeurt dient u, de burger, op voorhand een digitale volmacht te geven via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet. Zo’n volmacht kan aan eender wie gegeven worden, echter bij voorkeur een medewerker van de notaris of een vertrouwenspersoon die zich wel naar de notaris verplaatst. De persoon in kwestie heeft daarvoor enkel een aansluiting op het internet en een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app itsme nodig. Het gaat hier dan ook om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

De federatie treft momenteel alle voorbereidende werken opdat notarissen eveneens via videoconferentie kunnen werken, eens de wet in het parlement is goedgekeurd. Zo’n goedkeuring gebeurt doorgaans binnen de twee weken. Binnenkort is een verplaatsing naar uw notaris dus niet meer vereist en kan u alsnog al het dringende papierwerk omtrent uw tweede verblijf online in orde brengen.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: cib.be