Mediaanprijzen van vastgoed tijdens eerste helft van 2021

Mediaanprijzen vastgoed eerste helft van 2021 - Immo - 2HB

Tijdens de eerste helft van dit jaar noteerde de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een toename van 4% op de huizenprijzen. In absolute cijfers gaat het om een stijgende mediaanprijs van €250.000,- naar €260.000,-. Ook de mediaanprijs van appartementen steeg in de eerste zes maanden van dit jaar naar €225.000,- (+3,7%).

Grofweg tien jaar geleden bedroeg de mediaanprijs voor huizen nog €175.000,-. Sinds 2010 zijn de vastgoedprijzen dus met zo’n 41% gestegen.

Hoewel er gedurende de eerste jaarhelft geen noemenswaardige prijsstijging was, blijft Brussel met een mediaanprijs van €440.000,- voor huizen tot dusver het duurste gewest. Brussel blijft echter de duurste regio voor een appartement met een mediaanprijs van €250.000,- (+2,2%).

In Wallonië stabiliseerde de appartementenprijs op €175.000,- maar de huizenprijzen namen wel toe, een huis kost er nu gemiddeld €185.000,- (+2,2%).

De grootste prijsstijging vond echter plaats in Vlaanderen, de huizenprijzen stegen er van €280.000,- naar €295.000,- (+5,4%). Ook op de appartementenmarkt blijkt Vlaanderen de grootste uitschieter, de mediaanprijs bedraagt momenteel €230.000,- (+4,5%).

Op de markt van de bouwgronden is stijging minder intens, doch nog steeds aanwezig. De voorbije tien jaar bleef de prijstoename beperkt tot zo’n 11%. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar was er zelfs sprake van een lichte prijsdaling tot €166,- per vierkante meter (-1,2%).

Vastgoedexperts schrijven die prijsdaling volledig toe aan de bijzonder sterke daling van de prijzen op de Brusselse markt (-20,7%). In Vlaanderen (+3%) en het Waals Gewest (+2,8%) blijft de prijs van bouwgrond vooralsnog stijgen.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: trends.knack.be