Investeren in vastgoed blijft een uiterst slimme keuze

Investeren in vastgoed is een slimme keuze - Immo - 2HB

Verschillende studies hebben reeds uitgewezen dat een investering in vastgoed het meest voordelige lange termijnrendement met zich mee brengt. 

Om dat lange termijnrendement te kunnen bewijzen, analyseerden onderzoekers verschillende cijfers die niet enkel betrekking hadden op het voorbije decennium, maar ook op de laatste 145 jaar.

Een knap staaltje immobilière archeologie dus!

De experts vergeleken de prestaties op het gebied van fysiek vastgoed met die van aandelen, tussen 1870 en 2015 (of 145 jaar). Die vergelijking gebeurde aan de hand van maar liefst zestien participerende landen, waaronder België. De resultaten wijzen erop dat het gemiddelde jaarrendement van vastgoed, over die periode van 145 jaar, 7,89% bedraagt en daaronder valt zowel de meerwaarde als de eventuele huurinkomsten. Het gemiddelde jaarrendement van aandelen bedraagt 6,23%, zowel de meerwaarde als de jaarlijkse dividenden, in het geval deze van toepassing zouden zijn geweest.

Volgens diverse economen zijn deze resultaten -grosso modo- correct, maar pas vanaf 1950. De wereldoorlogen in de eerste helft van de 20e eeuw en dat de voor ons bekende financiële markten pas enige tijd daarna opkwamen, zorgen er namelijk voor dat er vóór 1950 dus geen 100% betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

Uiteraard kan niet iedereen die in vastgoed investeert om zijn/haar spaargeld te beleggen meteen een rendement van 7,89% verwachten. Waarop kan u dan wél hopen in België anno 2018?

Experts voorspellen dat men voor een doorsnee woonhuis een jaarlijks nettorendement van 2,7% over een periode van vijf jaar mag verwachten. Voor een appartement zou het rendement zo’n 2,5% bedragen. Deze cijfers zijn een pak minder aantrekkelijk dan die van het onderzoek maar als u deze vergelijkt met het tarief dat een spaarboekje of obligaties oplevert, zal u zelf ook kunnen concluderen dat het behaalde rendement van uw tweede verblijf nog steeds heel mooi is naast de andere voordelen.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: bouwenenwonen.net