Het logiesdecreet

Logiesdecreet - Immo - 2HB

Bij de verhuur van een appartement aan zee bent u niet gebonden aan de strenge regels van het Vlaams huurdecreet gezien de huurder er zijn hoofdverblijfplaats niet vestigt.  Hier gelden de regels van ‘gemeen recht’.  

Dat houdt in dat verhuurder en huurder heel wat dingen naar eigen goeddunken kunnen regelen, maar dat hetgeen ze effectief in het contract gaan opnemen wel een wettelijk karakter krijgt.

Bij een verhuring tussen vrienden wordt er zelden een contract opgesteld, bijna nooit een waarborg gevraagd of een plaatsbeschrijving/inventaris opgemaakt.  Bij eventuele schade of last-minute annulatie wordt de situatie dan meestal iets moeilijker.

In dergelijke situatie is het voor de verhuurder dan ook moeilijk te bewijzen dat er inderdaad een ‘contract’ is. Contracten voor een tweede verblijf kunnen weliswaar mondeling afgesloten worden toch is het altijd een kwestie van bewijs. Eenzelfde probleem rijst als de verhuurder na afloop merkt dat er bepaalde voorwerpen (bv. de afstandsbediening van de garage of tv of onderdelen van het servies) verdwenen zijn.

Een huurovereenkomst op papier, in twee exemplaren, is dus geen overbodige luxe. Elke partij dient ook te verklaren dat ze het origineel ontvangen hebben en u neemt best ook altijd op in het contract dat de huurder er zijn hoofdverblijfplaats niet kan vestigen.

Omdat het huurdecreet hier niet geldt, kan u zelf de huurprijs bepalen. Een vriendenprijs vragen of het gratis ter beschikking stellen is geen probleem. Voor de fiscus maakt het ook niets uit want de eigenaar wordt op zijn tweede verblijf belast op basis van het KI ongeacht of hij voor korte of lange termijn verhuurt.

U maakt ook best afspraken over het verbruik van water, elektriciteit en verwarming of vraagt een all-in prijs.

Andere dingen die u het best op papier zet zijn de plaatsbeschrijving met een gedetailleerde vermelding van de inboedel, de schadevergoeding bij een annulering en de regeling voor de eindschoonmaak.

Zolang u occasioneel verhuurt aan familie of vrienden, hoeft u geen rekening te houden met het Vlaams logiesdecreet. Dat decreet is wel van toepassing op iedereen die tegen betaling toeristische verhuringen aanbiedt voor minstens één nacht.

Door de opmars van nieuwe verhuurplatformen zoals Airbnb kreeg dit decreet in april 2017 een update. Het legt de voorwaarden vast om een hotel, een camping of een bed-and-breakfast uit te baten, maar ook het wettelijke kader voor verhuurders van een vakantiehuisje of een appartement in Vlaanderen.

De bedoeling van het nieuwe logiesdecreet is dat alle aanbieders van toeristische logies aan dezelfde basisvoorwaarden voldoen op het vlak van brandveiligheid, netheid en onderhoud van het verblijf. De uitbater moet voorts een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten voor alle schade die hij (of zijn aangestelde) bij de uitbating kan aanbrengen. Bovendien moet de uitbater een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen en bewijzen dat hij de eigenaar of huurder is van de accommodatie die hij als toeristisch logies aanbiedt.

Uitbaters moeten zich melden bij Toerisme Vlaanderen. U mag ook een erkenning aanvragen, maar dat is niet verplicht. De uitbater zal de erkenning krijgen zodra hij aantoont dat aan de basisvoorwaarden is voldaan, door bijvoorbeeld een kopie van de brandpolis voor te leggen. Als de uitbater erkend wordt, dan zal hij een teken (erkennningsschild) ontvangen dat hij op een voor het publiek zichtbare plaats moet aanbrengen.Als u een erkenning aanvraagt, kunt u zelfs een aantal kwaliteitssterren krijgen. Die comfortclassificatie geeft de toeristen een indicatie van het te verwachten comfort en wordt uitgedrukt in een of meerdere sterren. In tegenstelling tot de erkenning is de classificatie voor particuliere uitbaters niet verplicht. Maar als u zo’n sterrenclassificatie krijgt, wordt het aantal sterren op het erkenningsschild aangebracht.

De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven geldig tot eind maart 2020, tegen die tijd moeten alle logiesvergunningen omgezet zijn naar de nieuwe erkenning.

Herlees hier het integrale artikel

Bron : tijd.be