Een tweede verblijf in een vakantiepark

Tweede verblijf in een vakantiepark - Immo - 2HB

In België zijn er tussen de 20.000 en 25.000 vakantiewoningen in recreatieparken. In vergelijking: met Nederland is dit maar een fractie met naar schatting 120.000 vakantiewoningen in dergelijke parken.

De toenemende vraag naar vakantiewoningen wordt dan ook door investeerders aanzien als interessant investeringsvastgoed, zowel voor de institutionele belegger als de particuliere belegger.

In onze buurlanden zijn beleggingen in vakantieparken al goed ingeburgerd. De Franse overheid heeft dat zelfs altijd gepromoot en fiscaal bevoordeeld, om zo de toeristische sector te ondersteunen. Ook in Nederland zijn vakantiedomeinen populaire vastgoedbeleggingen.

De marktsituatie in België verschilt op zich niet zo veel van die in Nederland. De goesting om te beleggen is namelijk even groot of zelfs groter op de Belgische markt. Alleen is recreatief vastgoed als belegging in België nog niet zo bekend. In ons land wordt er nu eenmaal nog vaak geïnvesteerd in traditioneel vastgoed. 

In deze context werd ook het online platform 2HB ontwikkeld met het accent op uitsluitend recreatief vastgoed.  Uniek en exclusief in vergelijking met de traditionele vastgoedwebsites.

In België is de markt van de vakantieparken wel een stuk kleiner dan in Nederland of Frankrijk. In Nederland gaat het naar schatting om 120.000 vakantiewoningen. Voor België zijn er geen exacte cijfers, maar volgens ingewijden gaat het om 20.000 à 25.000 vakantiewoningen. Een mogelijke verklaring is dat de Belg voor zijn recreatieve verblijven toch eerder meer service verwacht dan een Nederlander of Fransman. Het feit dat er in België verhoudingsgewijs meer hotels zijn dan in Nederland verklaart deze stelling dan ook.  De markt van de vakantieparken is in België vrij stabiel maar het feit dat grotere spelers zoals Roompot en Pierre & Vacances ook heel actief beginnen te worden in ons land doet alleszins vermoeden dat recreatief vastgoed meer en meer aan belangstelling wint in België.

De prijzen van vakantiewoningen in recreatieparken verschillen sterk van project tot project. De prijs is afhankelijk van diverse factoren zoals de ligging van het park, de aanwezigheid van faciliteiten (zwembad, speeltuin, sportaccommodaties, horeca… ), de grootte van de woning / terrein en het luxeniveau. Prijzen beginnen doorgaans vanaf een 150.000,- euro tot een 500.000,- euro.

Het rendement van een vakantiewoning verschilt van project tot project en van aanbieder tot aanbieder maar het uiteindelijke bruto-rendement ligt in lijn met dat van traditioneel vastgoed. Hoge, gegarandeerde rendementen bekijk je dus steeds met de nodige argwaan, buiten enkele uitzonderingen op de markt.   Een rendement tot 5 % blijft dan ook een gezond gegeven.

Op de aankoop van een tweede verblijf (nieuwbouw) moet er 21% BTW betaald worden.  Bij een herverkoop zijn er registratierechten verschuldigd. In Vlaanderen bedragen die 10%, in Brussel en Wallonië is dit 12,5%.

De werkelijke huurinkomsten van een vakantieverblijf worden niet belast maar u dient het kadastraal inkomen (KI) van je tweede verblijf wel aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Het KI van vakantiewoning wordt geïndexeerd door de fiscus. Ze verhogen het met 40% en voegen dit bedrag bij uw overige inkomsten. Dit bedrag wordt vervolgens belast tegen uw hoogste belastingtarief, wat kan oplopen tot 50 procent (exclusief gemeentebelasting).

Bij een woning in een vakantiepark zorgt de parkeigenaar doorgaans voor de verhuring en de werkwijze verschilt van uitbater tot uitbater. Het is in elk geval een aspect waarover u met de exploitant het best goede afspraken maakt vooraleer u overgaat tot een aankoop.

U kan ook zelf gebruik maken van uw vakantiewoning. Hoe vaak u dat doet en wanneer (binnen of buiten de vakantieperiodes) heeft wel een impact op het huurrendement. Wanneer u zelf in het park verblijft, kan het huisje immers niet worden verhuurd aan anderen en daalt het rendement. In bepaalde vakantieparken kan u ook een woning kopen voor uitsluitend eigen gebruik, andere bieden dan weer enkel investeringsobjecten tot verhuring aan.

Parkeigenaars bieden ook vaak de vakantiewoning aan zonder grond en dit in een erfpacht- of recht van opstal-formule. Deze constructies hebben het voordeel dat de aankoopprijs doorgaans lager is maar daar staat wel tegenover dat de formule na twee of drie generaties afloopt. Het is dan ook zeer belangrijk hoe deze formule omschreven staat in de overeenkomsten en zeker wat er gaat gebeuren bij het einde van een termijn.

Vergeet ook niet dat de eigenaar van een vakantiewoning zelf ook nog kosten moet dragen, net zoals dat voor andere vastgoedtypes geldt. Zaken zoals het poetsen van de woning of het onderhoud van de tuin zijn immers voor rekening van de eigenaar.  Bovendien zijn er ook nog andere kosten, zoals de brandverzekering, het onderhoud van de centrale verwarming of de verplichte inspectie van brandblusapparaten. De exploitant kan natuurlijk wel instaan voor de afhandeling van al die zaken maar zal die kosten uiteindelijk wel aftrekken van de huurinkomsten.

TOPICS

  • Het is een investering waar je zelf nog plezier aan kunt beleven want je kan ook zelf verblijven in de vakantiewoning
  • De exploitant kan het beheer en de administratieve rompslomp helemaal van je overnemen
  • De investering kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren (formule lange termijn sparen)
  • Hoe meer je zelf verblijft in de vakantiewoning, hoe lager ook het huurrendement zal zijn
  • Het is niet ongebruikelijk dat de grond in erfpacht/recht van opstal wordt gegeven en dat je alleen eigenaar bent van de woning, maar niet van de grond.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : tijd.be / 2HB