De woningpas

Woningpas - Immo - 2HB

In de context van het Renovatiepact 2050 wordt in het voorjaar van 2018 de Woningpas ingevoerd. Het Renovatiepact 2050 kwam er als een overeenkomst tussen de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Dit pact heeft als grootste doel ervoor te zorgen dat gebouwen beter gerenoveerd worden alsook de energieprestaties van de woningen te verbeteren.

Wat is een Woningpas?

Eén van de middelen om de eerder beschreven doelstellingen van het Renovatiepact 2050 te bereiken is de zogenaamde Woningpas. Het is een digitaal paspoort voor een woning dat tal van informatie bevat, waaronder bijvoorbeeld :

 • Asbestinventaris
 • Bodem en ondergrond
 • Digitale attesten
 • EPB-en EPC-attesten
 • Gegevens over ketel, airco en ventilatie
 • Plannen
 • Premies en leningen
 • Rapportering renovatiepact
 • Renovatieadvies en EPC+
 • Stavingsstukken van gebruikte materialen
 • Zichtbare gebreken
 • Zonnepotentieel van de woning

U kan er dus alle data en attesten, waarover ook de overheid overigens beschikt, terugvinden. In eerste instantie zullen enkel de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen. In de toekomst zal dit ook het geval zijn voor kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten, etc. U zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische investeringen en daarna uw energiescore updaten.

Timing

De eerste release staat gepland voor het voorjaar van 2018. Dit zou wél slechts een ‘light’ versie zijn. Men heeft de ambitie om de Woningpas zeker tegen 2019 verder uit te breiden onder een ‘medium’ versie. In 2020 zal de volledige versie uitgerold worden.

In 2021 wordt ook de rapportering van het renovatiepact toegevoegd en zal het gelanceerd worden onder de naam “Woningpas 2.0”.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: hebbes.be