De mogelijkheden van de woningpas worden steeds uitgebreider

Digitale woningpas - Immo - 2HB

De woningpas werd eind 2018 gelanceerd en is in principe een soort een gratis digitaal paspoort van de Vlaamse overheid, waarbij alle beschikbare informatie uit de databanken van het Vlaams Energieagentschap, het departement Omgeving, Wonen Vlaanderen en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij op één plaats verzamelt wordt.

De woningpas is een handig en overzichtelijk middel om alle informatie omtrent uw tweede verblijf met derden te delen en is onderverdeeld in verschillende thema’s als type woning, isolatie, energie installaties, bodem en vergunning.

Tevens bevat de woningpas concretere informatie over het pand zoals eventuele premies, de al dan niet uitgereikte attesten alsook de algemene omgevingsinformatie. Het gaat hier specifiek om de volgende elementen:

  • Informatie over het gebouw zoals het bouwjaar, renovatiejaar, aantal kenmerkende oppervlaktes en volumes van uw woning.
  • De isolatiescore per onderdeel (bijvoorbeeld beglazing, muren, dak) met het bijbehorende advies.
  • Het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-aangifte. Deze kan u downloaden en vergelijken met de gemiddelden van vergelijkbare woningen in uw gemeente, provincie en gewest. EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat en omvat de energievoorwaarden die moeten worden gehandhaafd voor nieuwbouw. Voor EPC’s vanaf 2019 is er een overzicht van de belangrijkste renovatiestappen om het energielabel ‘A’ te halen.
  • Gedetailleerde informatie over uw verwarmingstoestellen, sanitaire voorzieningen, water, koeling, ventilatie en zonnepanelen. A.d.h.v. de zonnekaart wordt er bovendien een inschatting gemaakt van in hoeverre uw tweede verblijf geschikt is voor zonnepanelen en/of een zonneboiler.
  • Een eenvoudig stappenplan met de uit te voeren stappen om te (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren.
  • Informatie over mogelijke bodemverontreiniging, het bodemattest alsook een automatische doorverwijzing om dat attest aan te vragen.
  • De Mobiscore van uw woning. Die is een maat voor de milieu-impact van verplaatsingen vanaf uw woonst.
  • De historiek van stedenbouwkundige vergunningen.
  • Informatie over de ruimtelijke ordening en omgevingsinformatie zoals overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed en bestemming volgens het gewestplan.

Om de woningpas te kunnen raadplegen dient u als eigenaar met uw elektronische identiteitskaart, een federaal token of met de Itsme-app.in te loggen op woningpas.vlaanderen.be

Het belang van deze woningpas wordt vooral duidelijk wanneer uw uw tweede verblijf verkoopt, verhuurt of eventuele renovatiewerken uitvoert.

Sinds kort biedt de woningpas namelijk de mogelijkheid om een duidelijk overzicht van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken, waarvoor u reeds sinds 2012 een premie van de netbeheerder kan verkrijgen, weer te geven. Zo kan u als eigenaar ook zelf renovatiewerken, eventueel voorzien van bewijsstukken als facturen en foto’s, toevoegen op een overzichtelijke tijdlijn, waardoor de woningpas steeds de meest actuele informatie over het desbetreffende pand bevat.

Het is sinds april 20202 al mogelijk om de woningpas van uw tweede verblijf te delen met derden. Via een beveiligde link kan u zo uw architect, notaris of een potentiële koper tijdelijk de toelating geven om de woningpas te raadplegen en zo alle vereiste informatie op een snelle en overzichtelijke manier te verkrijgen.

De woningpas zal naar de toekomst toe nog meer worden uitgebreid. Momenteel wordt er al gewerkt aan een optie om de woningpas niet enkel als scherm te delen, maar ook om de data met andere partijen als een vastgoed- en/of verzekeringsmakelaar te delen. Voor de zomer van 2021 wil men dat eigenaars naast renovatiewerken ook plannen en schema’s, niet-digitale attesten, onderhoudsdocumenten, adviezen en verslagen kunnen toevoegen en delen met anderen.

De woningpas wordt op die manier meer dan een digitaal paspoort en zal dan ook eerder fungeren  als een echt digitaal dossier dat bij een eventueel eigendomsoverdracht ook meteen overgaat naar de volgende eigenaar.

Ook de mogelijkheden voor appartementen zullen worden uitgebreid. Voorlopig bestaat de woningpas enkel voor nieuwbouwappartementen.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: tijd.be | Foto: ©zimmo.be