De keuring van elektrische installatie bij verkoop

Keuring elektrische installatie

Een perfect functionerende elektrische installatie is van een niet te onderschatten belang bij elk type woning.

Het zal dan ook niet verbazen dat bij de verkoop van een woning een officiële keuring van die installatie verplicht is. Een dergelijke keuring moet conform de wet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Dat wil zeggen dat enkel zij die door de federale overheid als bekwaam geacht worden, het verplichte conformiteitsattest kunnen en mogen overhandigen.

Er is geen algemeen geldend tarief voor een dergelijke keuring; deze wordt immers bepaald door het keuringsorganisme zelf. Doorgaans schommelt het prijskaartje tussen de 120,- en 150,- EURO.

In de meeste gevallen zal het verkoopcompromis reeds vermelden of er een keuringsattest beschikbaar is of niet. Die beschikbaarheid hangt onder meer van het bouwjaar van het pand af.

Voor woningen die gebouwd werden na 1 oktober 1981, zijn een officieel keuringsverslag en de bijhorende elektrische schema’s in principe al voorhanden.

Sedert oktober 1981 zijn alle nieuwe Belgische woningen immers conform de AREI-regelgeving; kortweg een algemene regelgeving die de minimumeisen beschrijft waaraan alle elektrische installaties dienen te voldoen om als veilig beschouwd te worden.

Indien u dat attest niet meteen terugvindt, zijn er waarschijnlijk nog enkele wijzigingen aan de installatie aangebracht of is het attest ouder dan 25 jaar. In dat laatste geval dient u de installatie opnieuw te laten keuren, want zonder een geldig attest kan de verkoop niet doorgaan.

Bij woningen die dateren van voor 1 oktober 1981 en waarvan de installatie (of delen ervan) nog niet gekeurd zijn, bent u verplicht een keuring laten uitvoeren. Het merendeel van die oudere installaties voldoet namelijk niet aan de huidige normen en kunnen verschillende gevaren voor de gebruikers met zich meebrengen.

Indien de koper onmiddellijk na de aankoop van het pand een renovatie conform het AREI-reglement uitvoert, vervalt die verplichting om bij de verkoop een elektrische keuring uit te voeren.

Bovendien is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de verkoop van uw woning niettemin kan doorgaan wanneer de installatie wordt afgekeurd en u dus geen conformiteitsattest ontvangt.

In theorie bestaat het nut van zo’n elektriciteitsattest er voornamelijk uit om de koper in te lichten over de huidige staat van de elektrische installatie. In de praktijk zullen woningen met een elektriciteitsinstallatie die van voor 1981 dateert, immers nooit conform de AREI-wetgeving zijn.

Oudere elektrische installaties zullen in principe steeds een negatief keuringsattest krijgen maar dit heeft geen invloed op het doorgaan van de verkoop.

De koper van een woning met een negatief attest is wél verplicht om de installatie zo snel mogelijk te laten controleren en aanpassingen te (laten) doen conform de AREI-wetgeving. Zo’n herkeuring dient ten laatste achttien maanden na de verkoopakte uitgevoerd te worden.Bij een installatie die dateert van na 1981, is dat na één jaar. Doet hij dat niet, dan kan het afgekeurde dossier overgemaakt worden aan de federale overheid en riskeert de koper een boete. Bovendien zal de verzekeringsmaatschappij niet tussenkomen in geval van een brand of ongeval dat te wijten is aan de afgekeurde elektrische installatie. Het is dus uiterst raadzaam om de elektrische installatie zo snel mogelijk in orde te stellen zodat de herkeuring kan gebeuren.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: logic-immo.be