Belgen geloven in het waardebehoud van vastgoed

Waardebehoud vastgoed - Immo - 2HB

Uit een recente enquête blijkt wederom dat vastgoed, waaronder ook de tweedeverblijfsmarkt, nog steeds als een vaste en betrouwbare investering wordt aangeschreven.

Die enquête peilde in vijftien landen naar de mening van de consument over de lokale woningmarkt en vertrok vanuit de stelling 'vastgoedprijzen dalen nooit'.

In ons land ging maar liefst 57% van de ondervraagden akkoord met die stelling. Onze Luxemburgse (70%) en Franse (60%) buren waren nog  iets enthousiaster. We kunnen alvast concluderen dat wij, samen met de Fransen en de Luxemburgers, veel vertrouwen hebben in het opwaartse potentieel van vastgoed waaronder tweede verblijven.

In 2014 lagen die percentages nog hoger; in België ging toen bijna 65% van de ondervraagden akkoord met diezelfde stelling. In landen waarin de woning- en tweedeverblijfsmarkt doorgaans iets dynamischer van aard is zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is er echter beduidend minder vertrouwen in de waardevastheid van vastgoed.

Naast die initiële stelling polsten de onderzoekers ook naar de algemene spaarprioriteiten van diezelfde consumenten. Het zal niemand verbazen dat het grootste deel van de ondervraagden ‘sparen voor een huis’ als voornaamste reden om te sparen opgaven. Met name in ons land en in Luxemburg bleek deze spaarprioriteit hoog te scoren; voor bijna 25% van de niet-eigenaars in ons land is sparen voor een huis de eerste prioriteit.

Voor 2020 wordt er een vertraging van de Belgische vastgoedmarkt verwacht, met minder activiteit en een lagere prijsgroei dan in het recordjaar 2019.

Deze vertraging kunnen we verklaren door drie factoren.Men verwacht dat de groei van het beschikbaar inkomen lager zal zijn en dat een verdere verlaging van de hypothecaire rente eerder onwaarschijnlijk zal zijn. Ten slotte denkt men dat ook de afschaffing van de Vlaamse woonbonus zal wegen op de prijsontwikkelingen van vastgoed in 2020.  

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: trends.knack.be