Verschillende investeringsformules bij de aankoop van een hotelkamer

Verschillende investeringsformules - Hotelvastgoed - 2HB

Investeren in een hotelkamer kan een goede manier zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Er is echter een groot verschil tussen een investering en het zogeheten timesharing.

Bij timesharing worden investeerders namelijk geen eigenaar van de kamer maar verwerven zij enkel het gebruiksrecht. Wanneer een hotelkamer wordt aangekocht wordt men wél eigenaar via een notariële akte.

Het is voorts niet onbelangrijk om te vermelden dat wanneer u in een hotelkamer investeert, u er zelf niet op regelmatige basis in kan overnachten.

De kamer waarin u investeerde maakt immers gewoon deel uit van het kameraanbod van het desbetreffende hotel, maar levert uiteraard wel een bepaald rendement op, wat concreet betekent dat eigenaars van een hotelkamer het gebruiksrecht van de kamer overdragen aan de hoteluitbater.

Over de verhuur en het onderhoud hoeven de eigenaars zich echter niet te bekommeren, aangezien de hoteluitbater daarvoor in staat.

Er bestaan verder verschillende systemen waarbij de eigenaars van tweede verblijf in een hotel vergoed worden. In de meeste gevallen hangt het rendement samen met de bezettingsgraad van het hotel.

Voor het berekenen van de hotelinkomsten maakt het in principe niet uit of uw hotelkamer al dan niet verhuurd wordt, maar wordt er eerder uitgegaan van de gemiddelde bezetting van het gehele hotel.

Hotelinkomsten bestaan doorgaans uit de omzet van de verhuur min de personeelskosten, managementvergoedingen, taksen, aankoopkosten voor de maaltijden, het onderhoud, de nutsvoorzieningen en de verwarming.

Sommige hotels nemen ook de inkomsten uit de bar en het verhuur van seminariefaciliteiten mee in rekening op. Als eigenaar van een hotelkamer dient u in sommige hotels tevens mee te betalen voor de kosten voor eventuele renovaties/herinrichtingen  

Sommige hotels opteren voor een systeem dat iets eenvoudiger is en meer duidelijkheid biedt inzake het eigenlijke rendement. Daarbij draagt de eigenaar het vruchtgebruik over aan de hoteluitbater, die dat over een op voorhand vastgelegde periode in schijven betaalt, feitelijk een huurcontract op lange termijn tegen een vaste vergoeding. Hierbij spelen zowel de bezettingsgraad als de exploitatiekosten geen rol.


(Foto | Mövenpick Brussels Airport)

Investeren in een hotelkamer is in ieder geval ook inflatiebestendig, aangezien de rendementen gedurende elk jaar dat u eigenaar bent geïndexeerd worden.

De meeste projectontwikkelaars verkopen de kamers en bijbehorende gronddelen samen, waarbij 21% btw wordt gerekend op zowel de kamers als de grond. Vervolgens stellen de individuele investeerders hun kamers ter beschikking van de hoteluitbater via vruchtgebruik.

Ook op het vlak van de personenbelasting is investeren in een hotelkamer een interessante zaak. De periodieke vergoedingen die particuliere investeerders voor de vestiging van een recht van vruchtgebruik krijgen, zijn namelijk niet belastbaar als onroerend inkomen.

Geïnteresseerde partijen in een hotelkamer dienen zo’n  €100.000,- tot €165.000,- euro neer te leggen, met een gemiddeld rendement van 3,5-4%.

Graag adviseren wij alvast 3 interessante projecten in hotelvastgoed, zijnde Holiday Suites Zeebrugge, Mövenpick Brussels Airport en Mecure Han-sur-Lesse.

Herlees hier het integrale, originele artikel.


Bron: tijd.be | Foto: Mercure Han-sur-Lesse / Mövenpick Brussels Airport