Corona heeft visie op vakantie veranderd

Corona heeft visie op vakantie veranderd - Hotelvastgoed - 2HB

Corona heeft mensen met een druk beroepsleven aan het denken gezet over hun manier van leven want plots hadden zij daar de tijd voor.  

Voor Corona zagen zij bijvoorbeeld hun vakantie als een time-out, om stress af te bouwen, de batterijen terug op te laden en te genieten van de familie.  

Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ heeft Corona aangetoond hoe kwetsbaar mensen wel zijn en dat heeft hun visie op gezondheid ingrijpend doen veranderen.

Die boutade klinkt misschien wel ouderwets maar is actueler dan ooit. Het heeft immers zin te investeren in preventie omdat een goede gezondheid onze weerbaarheid tegen epidemieën en ziekten verhoogt.

In eerste instantie kan dit door een andere invulling en dimensie te geven aan het begrip ‘vakantie’.

Een aantal visionaire hoteliers en exclusieve resorts heeft dan ook begrepen dat zich hier een nieuwe niche ontwikkelt die zijn oorsprong vindt in het kuurtoerisme van de 19de eeuw en dat nu een eigentijdse invulling krijgt waarbij de nadruk op preventie ligt.

Deze holistische aanpak beschouwt de mens als één geheel waarbij lichaam, geest en ziel constant met elkaar in verbinding staan en is erop gericht het evenwicht in het lichaam te herstellen.

Een holistische aanpak steunt op vijf pijlers (mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel en emotioneel). Uiteraard dient de omgeving die zich daartoe leent aanwezig te zijn, dient men te focussen op duurzaamheid, privacy en geborgenheid garanderen en bovendien tegemoetkomen aan de verwachtingen van een bemiddeld publiek dat vertrouwd is met het rijkelijke dienstenaanbod en hoge comfortniveau van vijfsterrenhotels.

Herlees hier het originele, integrale artikel.

Bron: trends.knack.be | Foto: ©La Butte aux Bois