Beleggen in vastgoed met de aankoop van een hotelkamer

Een hotelkamer aankopen als belegging - Hotelvastgoed - 2HB

Grote hotelketens doen vaak een beroep op verschillende investeerders voor de bouw en financiering van een nieuw hotel. Hotelketens richten zich voornamelijk op institutionele beleggers maar er is ook vaker ruimte voor een financiële inbreng door particuliere investeerders, waarbij er een andere formule gehanteerd wordt. Particulieren hebben dan immers de mogelijkheid om een afzonderlijke hotelkamer aan te kopen. 

Voor een hotelkamer als tweede verblijf dient u grofweg zo’n 100.000,- tot 165.000,- euro neer te tellen. Investeren in hotelkamers is dan ook aantrekkelijk omdat het rendement beter is dan dat op bijvoorbeeld obligaties of spaarboekjes. U kan doorgaans rekenen op een aanvangsrendement van 3,5 à 4%. Bovendien is het een inflatiebestendige investering, aangezien de rendementen gedurende de hele periode jaarlijks geïndexeerd worden.

Potentiële beleggers twijfelen al eens bij de ingewikkelde eigendomsstructuur die bij bepaalde formules gehanteerd wordt. In sommige gevallen wordt u als investeerder namelijk geen volledige eigenaar van de hotelkamer waarin u heeft geïnvesteerd gezien de hotelkamer en de grond waarop het hotel werd opgetrokken soms van elkaar gescheiden worden. Grondeigenaars verlenen u bijgevolg enkel het recht om van uw tweede verblijf gebruik te maken, vaak voor een gemiddelde periode van 27 tot 99 jaar. Concreet betekent dit dat u maar als tijdelijke eigenaar van de kamer fungeert en dat u zelfs een erfpacht moet betalen aan de eigenaar van de grond.

Omdat u niet moet investeren in de grond als u een kamer koopt, kunt u deze ongebruikte middelen op een andere manier beleggen. De registratierechten voor een erfpacht in Vlaanderen blijven beperkt tot 2%, terwijl deze voor de aankoop van ander type vastgoed dat bestemd is voor verhuur 10% bedraagt. Zodra u de eigenaar bent geworden van de hotelkamer draagt u het vruchtgebruik van de kamer over aan de hoteluitbater, die in principe instaat voor de eigenlijke verhuur. Het voordeel is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de verhuur en het onderhoud van de kamer. U dient wel met een aantal andere elementen rekening te houden.

In een aantal gevallen hangt uw rendement immers samen met de bezettingsgraad van het hotel. In dat geval moet u ervan overtuigd zijn dat de uitbater van aanpakken weet en zodoende het hele jaar door genoeg klanten zal aantrekken. Het is echter niet onbelangrijk om te vermelden dat er bij de berekening van de inkomsten niet specifiek gezien wordt of uw kamer verhuurd werd of niet, maar dat er met een bezettingsgemiddelde van het hele hotel gewerkt wordt. In de meeste gevallen wordt tot 90% van de winst verdeeld over de eigenaars van de hotelkamers.

Over het algemeen bestaat deze winst uit de omzet van de verhuur minus de personeelskosten, de managementvergoedingen, eventuele taksen,  de kostprijs van de maaltijden, het onderhoud, de nutsvoorzieningen en tot slot de verwarming. In een aantal gevallen worden ook de inkomsten uit de bar en de verhuur van de seminariefaciliteiten mee in rekening genomen maar dit is eerder uitzonderlijk.  Als eigenaar van een hotelkamer bent u soms ook mee verantwoordelijk voor de vernieuwings- en/of renovatiekosten van het interieur van de kamers.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: tijd.be