Wettelijke regulering omtrent de verschillende soorten woonunits

Regulering verschillende soorten woonunits - Fiscaal - 2HB

Het komt steeds vaker voor dat eigenaars van een pand tijdens de verbouwingswerken in een tijdelijke wooncontainer of -unit op de werf verblijven.

Indien u bij uw pand (tijdelijk) een unit of bijgebouw wenst te plaatsen, dient u echter een uitgebreid vergunningstraject met openbaar onderzoek te doorlopen.

Er is voor dergelijke bouwwerken tot dusver nog geen coherente aanpak in Vlaanderen; wat concreet betekent dat de aanpak en bouwvoorschriften van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. Zo dient u onder meer bij uw stad of gemeente een tijdelijke vergunning aan te vragen vooraleer u wettelijk in de woonunit mag verblijven tijdens de (ver)bouwwerken De regulering omtrent woonunits kan overigens variëren, afhankelijk van de functie van en/of het gewenste type unit. Het gaat hier specifiek om tiny houses, zorgunits en/of kangoeroewoningen.

Bijgevolg is het dus hoe dan ook aangeraden om u op voorhand goed te informeren bij uw stad of gemeente. Niet alle soorten woonunits zijn echter aan een strenge en/of complexe regulering verbonden.

Zo kondigde de Vlaamse regering recent aan de regels voor zorgunits en kangoeroewoningen fors te zullen versoepelen. Steeds meer Vlaamse gezinnen willen immers hun zorgbehoevende ouder dicht bij huis om zo zelf de nodige zorg op zich te nemen. Vanaf de zomer van 2021 zullen dergelijke woonunits dan ook zonder ingewikkelde procedures geplaatst kunnen worden en zal een eenvoudige melding bij uw stad of gemeente volstaan.

Ook hier gelden wel nog steeds enkele regels; zo mag de zorgunit niet in de voortuin geplaatst worden en mag deze niet groter dan 50 m² zijn.

Bij een kangoeroewoning is het vooral belangrijk dat er een gemeenschappelijk gedeelte blijft in de woning die zal worden opgesplitst. Wanneer u hiervoor werken moet uitvoeren waarvoor u een vergunning nodig hebt, dient u deze uiteraard wel nog altijd op voorhand aan te vragen. Wanneer er geen constructieve werken nodig zijn om de woning op te splitsen, volstaat wederom een melding bij uw stad of gemeente.

De zorgrelatie wordt uiteraard onderzocht. Zodra de zorgrelatie wegvalt, vervalt ook het statuut van de kangoeroewoning en de zorgunit.

Als u echter geïnteresseerd bent in het plaatsen van een tiny house, staat u, allicht voorlopig, nog een iets ingewikkeldere procedure te wachten. Hoewel de vraag naar deze woonvorm, ook als tweede verblijf,  de laatste jaren alsmaar groeit, is het plaatsen van een domicilie tot op heden nog niet toegestaan. Een tiny house voldoet namelijk niet aan de minimale Vlaamse woonnormen, omdat de woonoppervlakte kleiner is dan het verplichte aandeel zoals beschreven in de wooncode (wooncodex vanaf 1 januari 2021).

Het ziet er voorlopig wel naar uit dat Vlaamse overheid in de toekomst aan versoepelingen voor de regulering omtrent tiny houses zal werken, zoals dat nu al het geval is bij kangoeroewoningen en zorgunits.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: HLN.be