Vastgoed schenken in België wordt goedkoper

Vastgoed schenken in België wordt goedkoper

Op 1 juli 2015 gooide de Vlaamse overheid de schenkbelasting helemaal om. De tarieven werden vereenvoudigd en verlaagd, en dat leidde al snel tot meer vastgoedschenkingen. Na Vlaanderen verlagen nu ook Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de schenkingsrechten voor onroerende goederen. In Vlaanderen was de verlaging al een enorme stimulans voor de renovatiesector.

Tot 2015 was de federale overheid bevoegd voor de successie- en schenkingsrechten, waarna de gewesten het roer overnamen. De regels verschillen dan ook ietwat per gewest, al zien we dat de drie gewesten wél in dezelfde richting evolueren.

Vlaams Gewest
Sinds 2015 gelden er verlaagde en vereenvoudigde schenkingsrechten in Vlaanderen. Er zijn twee categorieën van begunstigden en vier tarieven.   Het maximumtarief bedraagt veertig procent. Wie bereid is om de geschonken woning bovendien energiezuinig te renoveren, profiteert van een extra verlaging.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De hoofdstad hervormde de schenkingsrechten voor vastgoed op 1 januari 2016. De nieuwe tarieven zijn dezelfde als die in Vlaanderen, met uitzondering van de extra korting voor renovaties die niet geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nog een verschil is dat de feitelijk samenwonende partner niet in de categorie ‘partner’ valt, maar als ‘andere’ wordt beschouwd en dus een hoger tarief betaalt.

Waals Gewest
De overheid van Wallonië verlaagde de schenkingsrechten eveneens op 1 januari. Hier werden vier categorieën van begunstigden behouden en bedraagt het maximumtarief vijftig procent. Voor de schenking van de gezinswoning geniet u een voordeliger tarief.

Vastgoed schenken: de regel van drie jaar
De regel van drie jaar ken je wellicht al. Wanneer je een onroerend goed ontvangt door een schenking, maar de schenker overlijdt binnen de drie jaar, dan moet je alsnog successierechten betalen in plaats van schenkingsrechten. Wat nieuw is, is dat die regel niet langer geldt in de negentien gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest.

Bron : logic-immo