Moeten onze kinderen later erfbelasting betalen op ons tweede verblijf?

Moeten kinderen later erfgoedbelasting betalen - Fiscaal - 2HB

Een gesplitste aankoop van vastgoed is een toegelaten techniek van successieplanning.

Als de kinderen kunnen bewijzen dat ze de aankoop met hun eigen geld hebben betaald, is er bij het overlijden van de ouders geen erfbelasting verschuldigd op het ‘gesplitst’ aangekochte eigendom.

Indien de kinderen het geld voor de aankoop vooraf van hun ouders krijgen, was tot voor kort vereist dat die voorafgaande schenking geregistreerd werd met betaling van schenkbelasting. Deze zienswijze van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) werd vorige zomer vernietigd door de Raad van State.

In het Vlaams gewest volstaat het nu dat u het geld voorafgaand aan de aankoop op de rekening van uw dochter stort en dat ze hiermee betaalt. In de praktijk zijn een aantal notarissen echter nog altijd voorzichtig gestemd over deze werkwijze. 

In het Brusselse en het Waalse gewest blijft de oude stelling nog steeds van kracht en is de registratie van de voorafgaande schenking nog altijd vereist. Indien u bij uw overlijden in Wallonië of Brussel woont, kan het dus nog altijd aangewezen zijn om de schenking te laten registreren. Uw fiscale woonplaats op moment van de aankoop doet niet ter zake. Uw fiscale woonplaats bij overlijden is het gewest waar u de laatste vijf jaar voor uw overlijden het langst heeft gewoond.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : standaard.be