Geplande belastinghervorming zorgt voor fiscale revolutie

Geplande belastinghervorming huurinkomsten - Fiscaal - 2HB

De federale regering werkt momenteel aan een belastinghervorming waarin een vernieuwing van de woningfiscaliteit centraal staat.

Naast vele andere wetsvoorstellen zijn er twee voorname elementen die de huidige werking van en regulatie omtrent de Belgische vastgoedmarkt ingrijpend kunnen veranderen.

Het gaat hier specifiek over het belasten van werkelijk ontvangen huurgelden, alsook de belasting op vermogenswinst op onroerend goed. Het belasten van de werkelijke huurgelden is een dossier dat al zo’n 40 jaar oud is maar echter nooit aan de orde is gekomen.

Momenteel ambieert de regering om de reële huren op dezelfde manier als dividenden te belasten, zijnde tegen een tarief van 30%. De vermogenswinst uit onroerend goed zou dan weer met 25% belast worden.

Anno 2021 betalen eigenaars van een tweede verblijf dat verhuurd wordt een onroerende voorheffing, alsook een belasting die berekend wordt op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen, die eveneens wordt vermeerderd met 40%.

De belasting op basis van het KI wordt dan weer opgeteld bij alle andere inkomsten van de eigenaar, en wordt op haar beurt belast tegen het tarief van de laatste inkomensschijf. Binnen de huidige reglementering wordt er echter geen belasting op de meerwaarden op onroerend goed geheven indien het pand na vijf jaar verkocht wordt.

Indien de geplande hervorming effectief wordt ingevoerd, brengt deze naar verwachting ook enkele ingrijpende gevolgen met zich mee.

Vastgoedexperts stellen enerzijds dat de verhuurders langer zullen twijfelen alvorens ze in vastgoed investeren, evenals een stijging van de huurprijzen als weerspiegeling van de hogere belastingdruk.

Met deze hervorming ambieert de regering om een eerlijker belastingstelsel te creëren. Concreet betekent dit dat men de lasten op arbeid wil verlagen, vooral voor lage inkomens.

Om dit project te financieren worden verschillende opties naar voren geschoven, behalve de geplande belastinghervorming op onroerend goed zou ook de BTW tot 22% kunnen worden verhoogd.

Hoewel er momenteel nog niets concreet is, spreken de betrokken partijen en menige experts nu al over meer dan een eenvoudige hervorming en eerder over een echte revolutie van de fiscaliteit.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: immo.vlan.be | Foto: ©Mathis Hansen op Unsplash