De meeneembaarheid van registratierechten

Meeneembaarheid van registratierechten - Fiscaal - 2HB

Wanneer u in Vlaanderen vastgoed koopt, ongeacht het type pand, wordt u op uw investering belast, dus ook op een tweede verblijf.  Hoeveel belastingen u precies moet betalen, hangt dan wél weer af van het type pand dat u koopt.

Bij nieuwbouw betaalt u 21% btw op het pand en 10% registratierechten op de grond, tenzij u zowel de woning als de grond koopt van één en dezelfde firma. In dat geval betaalt u alsnog 21% btw op de grond, maar vallen de bijkomende registratierechten wel weg.  Indien u een bestaande woning koopt, betaalt u enkel de registratierechten.

Het afgelopen jaar onderging de belastingreglementering een grondige hervorming. Op 1 juni 2018 werd er immers een nieuw tarief van 7% ingevoerd betreffende de aankoop van een gezinswoning.

Het klein beschrijf, bij panden met een laag kadastraal inkomen, waarop u geen 10% maar 5% registratierechten diende te betalen, werd afgeschaft. In plaats daarvan kwam er een korting voor panden die minder dan 200.000,- euro kosten. In sommige gemeenten rond de Brusselse periferie is dat 220.000,- euro. Bij zo’n goedkopere woning betaalt u op de eerste schijf van 80.000,- euro geen registratierechten hetgeen goed is voor een voordeel van 5.600,- euro.

De meeneembaarheid van de registratierechten blijft echter een blijvend gegeven. Via dat systeem kan u eerder betaalde registratierechten in mindering brengen op de te betalen belasting bij aankoop van een nieuwe woning brengen, niet de volledige som, maar wel een deel ervan.

In 2019 gaat dit om een bedrag van maximaal 12.500,- euro. Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. U kan bovendien nooit meer registratierechten meenemen dan u reeds betaalde. In het geval dat u bij de aankoop van uw vorige woning 10.000,- euro registratiebelasting betaalde, dan geldt dit bedrag als uw plafond. Om van dergelijke meeneembaarheid te kunnen genieten, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Huidige reglementering

Ten eerste moet er een officiële aan- en verkoop plaatsvinden. U kan namelijk pas registratierechten meenemen wanneer u een tweede woning aankoopt én uw oude (eerste) woning verkocht is. Dat kan zowel voor als na de aankoop van uw tweede woning. Doorgaans heeft u daarvoor twee jaar de tijd en deze termijn start bij het verlijden van de akte van de nieuwe woning.

Als u uw eerste woning verkoopt vooraleer u uw tweede woonst aankoopt dan kan u onmiddellijk van de meeneembaarheid genieten en worden de eerder betaalde registratierechten meteen in mindering gebracht. Wanneer de verkoop van uw eerste woning ná de aankoop van uw tweede woning gebeurt, dient uw notaris een verzoekschrift in om de te veel betaalde belasting terug te vragen. Dergelijk proces neemt wel wat tijd in beslag en kan enkele maanden duren. Het klinkt misschien logisch maar u kan alleen genieten van de meeneembaarheid als u registratierechten betaalde op uw eerste woning. Als u die woning via een schenking of erfenis kreeg dan komt u niet in aanmerking voor zulke meeneembaarheid.

Bovenstaande reglementering heeft enkel betrekking op het vastgoed waar u effectief in woont, of toch in ieder geval het grootste gedeelte van uw tijd spendeert. Tweede verblijven, garages of opbrengstwoningen komen daarvoor dus niet in aanmerking.  Een bouwgrond maakt dan weer wel deel uit van deze reglementering.

De bewoningsplicht is een volgend belangrijk criterium om aan eerder vermelde regels te voldoen. Concreet betekent dit dat u minstens 18 maanden voor de verkoop van uw eerste woning ook effectief in dat pand moet hebben gewoond.

Ten laatste is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat beide panden, dus zowel uw eerste als uw tweede woning, in het Vlaams Gewest moeten liggen.
In het Brussels-Hoofdstedelijk en het Waalse gewest wijkt de huidige reglementering namelijk af van de onze en is er een andere regeling betreffende de algemene registratierechten en de meeneembaarheid hiervan.   Het systeem van meeneembaarheid bestaat in deze regio’s zelfs niet, al zijn er hier wel andere voordelen bij de aankoop van een tweede woonst aan verbonden. Zo betaalt u bv. in Brussel geen registratierechten op de eerste schijf van 175.000,- euro als uw woning niet meer dan 500.000,- euro kost.   De meeneembaarheid geldt dus voor alle duidelijkheid niet als u in Brussel of Wallonië een huis hebt gekocht en vanuit Vlaanderen naar daar verhuist.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron: tijd.be