De helft van de tweede verblijven wordt gekocht via gesplitste aankoop

Gesplitste aankoop 2de verblijf - Fiscaal - 2HB

Zowat de helft van de mensen koopt zijn tweede verblijf via een gesplitste aankoop hetgeen wil zeggen dat de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom.

Deze manier van vastgoed kopen is bedoeld om bij het overlijden van de ouders geen erfbelasting op het vastgoed te moeten betalen. De Vlaamse fiscus heeft de gesplitste aankoop altijd met argusogen bekeken.

Er wordt per definitie vanuit gegaan dat de gesplitste aankoop een manier van de vruchtgebruiker is om de blote eigenaar op een bedekte manier een voordeel te geven. Voor de fiscus is de realiteit dat de vruchtgebruiker vaak gewoon de volledige aankoop betaalt en dat er dus sprake is van ‘vermoeden van bedekte bevoordeling’.

Voorafgaande schenking

De fiscus laat toe dat te weerleggen door een tegenbewijs te leveren. De ouders moeten namelijk kunnen bewijzen dat ze hun kinderen voorafgaand aan de aankoop geld hebben geschonken waarmee ze de aankoop van de blote eigendom konden doen.

Tot voor kort aanvaardde de Vlaamse Fiscus alleen via de  notaris geregistreerde schenkingen, met andere woorden schenkingen waarop een  belasting van 3 procent werd betaald.

Op 12 juni van dit jaar velde de Raad van State echter een arrest waarin bepaald wordt dat het ‘vermoeden van bedekte bevoordeling’ ook kan worden weerlegd met een schenking waarvoor geen schenkbelasting werd betaald.

Sinds het arrest kunnen ook hand- en bankgiften als bewijs worden aangevoerd. Die giften zij vrij van belasting zolang de schenker nog minstens drie jaar leeft, anders dient er erfbelasting op betaald te worden. Notarissen stellen vast dat de belangstelling voor de gesplitste aankoop nog is toegenomen sinds het arrest van de Raad van State.

Herlees hier het integrale artikel.

Bron : tijd.be