De gemeentebelasting staat ter discussie aan de kust

Gemeentebelasting staat ter discussie - Fiscaal - 2HB

De discussies tussen eigenaars van een tweede verblijf aan de kust en de besturen van de badsteden  De Panne, Koksijde, Knokke-Heist en Middelkerke zijn al enige tijd aan de gang.

VZW TWERES is naar eigen zeggen ontstaan omdat de pogingen van eigenaars van een tweede verblijf om in de vier genoemde kustgemeenten tot overleg te komen, in het verleden op niets uitdraaiden.

Door de oprichting van deze vzw hopen de eigenaars van een tweede verblijf aan de kust een duidelijk signaal aan het bestuur van de betrokken badplaatsen te geven.

TWERES is dan ook uitsluitend gericht op kustgemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven op de ingeschreven inwoners of badplaatsen waar diezelfde personenbelasting progressief wordt afgeschaft.

De huidige regelgeving biedt immers bijzonder weinig bescherming voor de vaak aanzienlijke investeringen van eigenaars van een tweede verblijf.

Met deze actie willen de initiatiefnemers niet enkel de lopende belastingaanslag van 2020 aanvechten maar ook pleiten voor het terugdraaien van de geplande belastingaanslagen van de komende jaren.

Het opleggen van de gemeentebelasting aan eigenaars van een tweede verblijf aan de kust is ondertussen al in hoger beroep veroordeeld door het gerecht, aangezien deze in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

"Arresten van het Gentse hof van beroep hebben de onwettigheid van de discriminerende belastingpraktijken vastgesteld. Toch stellen De Panne, Koksijde en Knokke-Heist hun ingeschreven inwoners opnieuw vrij van aanvullende personenbelasting. Ook in Middelkerke wordt die aanvullende personenbelasting progressief tegen 2024 tot nul euro herleid. De belasting op tweede verblijven wordt aan de andere kant substantieel verhoogd." klinkt het bij TWERES.

Naast het aanvechten van de bovenstaande regulering omtrent belastingen, willen de leden van de vzw ook ijveren voor een betere integratie van de eigenaars van een tweede verblijf, met name in kustgemeenten waarvan ze een aanzienlijk deel van de populatie vormen. De vereniging wil garant staan voor het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van een tweede verblijf aan de kust.

TWERVES richt zich namelijk niet alleen op tweede verblijven als villa’s, appartementen of luxueuze penthouses, maar ook campingbewoners en eigenaars van stacaravans en recreatiewoningen hebben binnen deze vereniging een stem.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: trends.knack.be