De eeuwige strijd tussen tweede verblijvers en kustgemeenten over de taks 2de verblijf

Eeuwige strijd tussen tweede verblijvers en kustgemeenten over de taks 2de verblijf - Fiscaal - 2HB

Het Hof van Cassatie heeft recentelijk een nieuw arrest geveld dat een impact heeft op tweede verblijvers aan de kust die weigeren om de tweedeverblijfstaks te betalen.

Dit arrest geeft hen steun in hun strijd tegen die belasting.

Ondanks deze ontwikkeling blijven kustgemeenten zoals De Panne, Koksijde en Knokke-Heist echter vasthouden aan het innen van deze taks.

Al jarenlang is er een conflict gaande tussen tweede verblijvers en gemeentebesturen over deze belasting. Tweede verblijvers voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van de inwoners die wel gedomicilieerd zijn in deze gemeenten, omdat zij vaak geen aanvullende personenbelasting hoeven te betalen, terwijl 2de verblijvers wel geconfronteerd worden met deze extra belasting. Dit onderscheid wordt door 2de verblijvers als discriminerend beschouwd.

Hoewel er in het verleden verschillende rechtszaken zijn geweest waarbij de uitkomst soms in het voordeel van de gemeenten viel en soms in het voordeel van de 2de verblijvers, lijkt de balans nu steeds meer door te slaan naar de 2de verblijvers. Het Hof van Cassatie heeft recentelijk het arrest van het hof van beroep in Gent bevestigd, waarbij argumenten van gemeenten zoals De Panne worden weerlegd.

Desondanks blijven gemeenten zoals De Panne volhouden dat hun belastingreglement legitiem is en dat het arrest van het Hof van Cassatie slechts betrekking heeft op individuele gevallen. Het belastingreglement blijft van kracht, en wie het niet eens is met de belasting, moet een bezwaarschrift indienen en eventueel een rechtszaak starten om zijn gelijk te halen.

Het feit blijft echter dat de kosten van een dergelijke juridische strijd vaak hoger zijn dan de belasting zelf. In De Panne bedraagt de belasting voor een tweede verblijf tussen de €644,- en €868,- per jaar, afhankelijk van de oppervlakte van het verblijf. Ondertussen zijn er ook andere juridische gevechten aan de gang, zoals tegen de West-Vlaamse provinciebelasting op tweede verblijven, waarbij het wachten is op een uitspraak van het Hof van Cassatie.

Kortom, de strijd tussen 2de verblijvers en kustgemeenten over belastingen op tweede verblijven blijft voortduren, met wisselende uitkomsten in de rechtbanken en een voortdurend debat over gelijkheid en rechtvaardigheid.

Herlees hier het originele, integrale artikel.

Bron: standaard.be