Een 2de verblijf is niet enkel voor de happy few

2de verblijf België - Zee & Polder

Op een moment dat de economie nog altijd verre van optimaal is, er continu bespaard wordt en beleggingen alsmaar minder opbrengen dan wordt investeren in een tweede verblijf een te overwegen optie. Het klinkt misschien allesbehalve vanzelfsprekend, maar toch is dat wat veel eigenaars doen. Een tweede verblijf of opbrengsteigendom kopen blijkt zelfs een interessante manier te zijn om je spaargeld toch te laten renderen.

Spaargeld brengt nagenoeg niets meer op net als andere beleggingsformules zoals kasbons of fondsen.  Rendementen van minder dan 1,5 % zijn dan ook geen uitzondering en net daarom gaat men op zoek naar alternatieve manieren om het geld te laten renderen.

Met vastgoed beschik je over een degelijke en duurzame investering naast een mooi rendement. De redenen liggen voor de hand:

  • Bouwgrond wordt almaar schaarser.
  • Er is een aanhoudende vraag naar nieuwe woningen, appartementen en zorgvastgoed, die moeilijk vervuld kan worden. Dat doet de prijzen stijgen.
  • Vastgoed is tastbaar. Terwijl beleggen op de beurs riskant is én aanvoelt, is een belegging in onroerende goederen heel reëel. Je weet wat je koopt.
  • Gratis vakantie of wellness-rendement omdat je zelf ook kan genieten van je tweede verblijf.

De belangrijkste reden voor de toenemende vraag naar tweede verblijven is echter de historisch lage rente op woonkredieten, lenen is spotgoedkoop.   Hoewel banken nog altijd bepaalde eisen stellen aan gezinnen die een lening willen aangaan, wordt lenen door de lage rentes toch toegankelijker voor iedereen.

Fiscale voordelen van een tweede woning

De aflossingen van een woonkrediet voor je enige en eigen woning kun je fiscaal aftrekken, wat lenen erg voordelig maakt. Deze regeling (de Vlaamse woonbonus) gold tot voor kort niet voor een tweede verblijf of opbrengsteigendom. Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de woonbonus uit te breiden naar tweede verblijven. Ze zette daarmee een bizarre situatie recht waarbij wie leende voor een tweede woning méér voordelen plukte (via de fiscale regeling van het pensioensparen) dan wie leende voor zijn enige en eigen huis (via de woonbonus).

Wanneer je een tweede woning koopt, leen je dus goedkoop én geniet je van een fiscaal voordeel.

Bron : logic-immo