Vergeet de Ardennen zoals u die kent

Vergeet de Ardennen zoals u die kent

Sinds Coucke enkele jaren geleden Omega Pharma verkocht, heeft hij zijn miljoenen deels gebruikt om te investeren in de regio van Durbuy. Hij is Durbuy aan het omvormen tot één groot natuurpark, van meer dan 500 hectare.  ‘Daarmee zijn we in oppervlakte groter dan Disneyland Parijs’, zei de zakenman eerder daarover. En daarvoor moet het aanbod worden uitgebreid, met luxebungalows en kabelbanen en elektrische treintjes die alles verbinden. Sterrenchef Wout Bru moet zorgen voor een culinaire upgrade, zodat de Ardennen niet meer gelijk staan aan de wat belegen 'gastronomische weekends' die vooral in het jachtseizoen populair zijn. Maar er is ook plaats voor die traditionele hotspots. Zo werd het beroemde everzwijnrestaurant “Le Sanglier des Ardennes” ook al ingelijfd.

Een allesomvattend vakantieparadijs zonder weerga dus, uiteraard ook voor uw tweede verblijf. 'Couckeland' noemen sommige het al smalend maar Marc Coucke mag op heel veel medestanders rekenen. Burgemeester Philippe Bontemps van Durbuy wees eerder dit jaar nog op de groene aspecten. 'Ze hebben meteen alle activiteiten met motoren – karting en quads – afgeschaft. Dat was goed voor 30 % van de toeristische activiteiten hier. Dat de investeerders alleen op geld uit zijn, klopt dus niet.'

Het staat nu alvast dat het voor de regio een stevige omwenteling zal betekenen. En de plannen van Coucke zijn dan wel degene die misschien voor het meeste ophef zorgen, hij is lang niet de enige beeldenstormer die de Ardennen wil hervormen.

Zo is er ook Eric Domb, stichter en bezieler van Pari Daiza, en een kompaan van Coucke. Hij was medio 2016 op de proppen gekomen met een voorstel om een uitgestrekt gemeentelijke woud van ruim 1.500 hectare op het grondgebied van de Luxemburgse gemeente Nassogne om te vormen tot een natuurreservaat, Nassonia gedoopt. Met als rode draad de terugkeer naar de oorsprong van het Ardense woud.

Het plaatselijke gemeentebestuur moest dan wel instemmen met een lange verhuring van de bossen aan Domb. Maar het gemeentebestuur gaf in april de voorkeur aan een overeenkomst met jagers in plaats van nieuweling Domb. Daardoor moest hij zijn plannen voor jaren opbergen. Maar van tafel zijn ze niet. Domb schakelde meteen een stroman in om de jachtrechten binnen te halen namens 'ethische' jagers.  Nassonia uitbouwen zal hem dan wel de komende tijd niet lukken, hij wil in elk geval de 'onethische jagers' weren. Nieuwe heren, nieuwe wetten, en het lijkt erop dat Domb zijn wet zal opleggen.

Weg met de jacht

Voor de jacht lijken de gouden tijden overigens voorbij. Sinds 1980 is het aantal everzwijnen in de Ardense bossen spectaculair toegenomen: van nog geen 6.000 tot bijna 25.000 vandaag. Gemeenten richtten overal voederplaatsen in en puurden alsmaar meer inkomsten uit de verpachting van jachtvergunningen.

Maar door de verstrenging van de jachtregels schrikken pachters en jagers ervoor terug om veel geld op tafel te leggen. De jacht op groot wild wordt ook almaar meer met de vinger gewezen door natuurbeschermers en landbouwers. De eerste groep wijst op de achteruitgang van de biodiversiteit in de bossen, de tweede groep klaagt over herten en everzwijnen die de oogst vernielen en ziekten overbrengen op hun veestapel.

Klimaatopwarming

En  dan is er ook nog het hele gevecht tussen mens en natuur dat breder gaat dan de Ardennen: de klimaatopwarming. Gidsen merkten al in juni dat hier en daar bladeren aan het vergelen zijn. De Ardense bossen bestaan vooral uit naaldbomen en beuken. En de beuk is bijzonder gevoelig voor de klimaatopwarming.

Voor natuurbeschermer Gérard Jadoul is het zonneklaar: ‘De Ardense wouden moeten een nieuwe identiteit krijgen. Met als kenmerken een veel kleinschaliger jacht en bossen die meer zijn dan alleen beuken en naaldbomen. En waarbij veel meer wordt geïnvesteerd in natuurbeleving en recreatie’.

Het aanbod van tweede verblijven in de Ardennen kan alleen maar uitgebreider worden.

Bron : standaard.be