Van Huurspecials naar TopHuurspecials

Van Huurspecials naar TopHuurspecials - TopHuurspecials - 2HB

In mei 2020 presenteerden we ‘Huurspecials’ op 2HB omdat heel wat mensen, vooraleer over te gaan tot de aankoop van een tweede verblijf in België, eerst iets huren om alzo o.a. de regio beter te leren kennen. 

De insteek en een andere kijk op het verhaal was dan ook aanwezig en het concept werd dan ook enthousiast onthaald.

Een bepaald beestje, ook wel een Mexicaans biertje genoemd, stak echter direct de nodige stokken in onze wielen. Van overheidswege werd dan ook nog eens herhaaldelijk beslist om het huren van vakantiewoningen aan banden te leggen of de nodige beperkingen op te leggen.

Eigenaars van vakantieverblijven dienden vervolgens verblijven te verschuiven zodat agenda’s ook voor de volgende jaren al goed bezet waren. Plots was ook ‘promotie’ in de klassieke zin van het woord een raar beestje geworden voor velen.

In die context hadden we eind 2021 dan ook besloten om in juni 2022 een einde te stellen aan het ‘Huurspecial’-verhaal bij 2HB nadat we ook alle contractuele verplichtingen netjes hadden afgehandeld.  Bovendien vonden we dat we met onze formule, binnen het huidige verhuurlandschap, geen extra toegevoegde waarde konden bieden. 

Hiermee sluiten we dan ook stukje 2HB-geschiedenis af maar is het ook tijd voor een nieuw chapter en hielden onlangs ‘TopHuurspecials’ boven het 2HB-doopvont.

Met ‘TopHuurspecials’ brengen we een toegevoegd gegeven binnen de verhuurmarkt en bieden we geen overzicht meer van de mogelijkheden die er zijn. Voor die optie zijn er genoeg collega’s die dit wel en goed doen.

‘TopHuurspecials’ brengt contentberichten over de betere vakantieverblijven met een tekstpresentatie van de vakantiewoning en doorverwijzing naar de website van het verblijf. Content omdat de wereldwijde webregulator ‘Google’ nu éénmaal houdt van ‘content’, hoe meer hoe beter, en hoe populairder de vakantiewoning zelfs kan worden, zeker op termijn.

Bovendien blijft het contentbericht voor altijd staan op 2HB en niet te vergeten op het Net. Dus geen jaarlijkse kosten voor hernieuwingen maar enkel een éénmalige bijdrage voor het contentbericht dat verder ook nog eens onbeperkt door het vakantieverblijf gebruikt kan worden voor promotie en PR-doeleinden.

De eerste aanbieders hebben zich ondertussen reeds aangemeld en kan u vinden op “TopHuurspecials”.

Voor meer info over het unieke commerciële verhaal van ‘TopHuurspecials’ kan je mailen naar hallo@tophuurspecials.be

Bron: 2HB