Lumineuze toekomstplannen voor Het Steen

Lumineuze toekomstplannen voor Het Steen - 2de verblijf in een stad - 2HB

De stad Antwerpen keurde reeds in 2012 het algemene lichtplan van de stad goed.

Het lichtplan bestaat uit drie lagen en is gebaseerd op een coherente en duurzame visie, waarin de verschillende delen van de stad van de nodige verlichting worden voorzien.

De eerste laag, zijnde de basisverlichting, is gefocust op algemene lichtbronnen in de verschillende zones van de stad.

Voorts is er de tweede laag, die in het kader van de verlichting van de structurele assen en de sfeerverlichting werd uitgewerkt.

Tot de derde laag behoren monumenten, gebouwen en speciale zichten die de stadssfeer in de stad Antwerpen dienen te versterken. Het is deze laag waar ook Het Steen deel van uitmaakt.

Het Steen fungeert reeds lange tijd als een toeristisch onthaalcentrum waar inwoners, tweede verblijvers en toeristen terechtkunnen voor allerhande informatie, tickets en tentoonstellingen.

Momenteel worden er echter ook plannen uitgewerkt voor een interactief belevingsparcours dat meer informatie verstrekt over de geschiedenis en de identiteit van het gebouw en de rest van de stad.

Een plaatselijk ontwerpbureau werkte in opdracht van de stad Antwerpen eerder dit jaar een lichtontwerp voor Het Steen uit, waarbij het reeds bestaande stedelijke lichtplan als uitgangspunt diende. Hierin wordt onder meer het nieuwe onthaalcentrum van Het Steen letterlijk in de schijnwerpers geplaatst.

Het interactieve wandelparcours werd op haar beurt uitgewerkt met als doel om toekomstige bezoekers op een unieke manier rond te leiden doorheen Het Steen.

Nadat men de verlichte poort is gepasseerd, komt men terecht op de negentiende-eeuwse binnenplaats waar verschillende soorten licht voor de nodige sfeer zorgen. Het authentieke karakter van de burcht wordt perfect geaccentueerd doordat de architectonische details met accentverlichting worden versterkt.

Daarnaast creëerde men met de belichting van de burchtwal, de buitenste laag van Het Steen, een egaal portret dat de verschillende kleuren van de zandsteen benadrukt en eveneens de nadruk legt op het historische karakter van de burcht.

Voor de nieuwbouw van noAarchitecten werd wederom gekozen voor een egale belichting, opdat deze niet zou contrasteren met de burchtwal aan het Steenplein.

Om dit gegeven te bekomen maakte de ontwerper gebruik van zogeheten ’Tunable White’, een knap staaltje innovatieve ledtechnologie dat verschillende tinten wit produceert en er bijgevolg voor zorgt dat de verschillende kleuren zandsteen optimaal tot hun recht komen.

Indien alles volgens de vooropgestelde planning verloopt,  kan de nieuwe verlichting van Het Steen in het najaar van 2022 officieel aangestoken worden.

Herlees hier het originele artikel.

Bron: bouwkroniek.be | Foto: ©DirkV100